Tolupan

Tolupan este o societate amerindiană trăind în pădurile şi în văile din regiunile muntoase ale Hondurasului Central (circa 20.000 de persoane).

Moştenind o cultură străveche, înainte de venirea conchistadorilor locuiau pe coasta atlantică.

Victime ale unui adevărat etnocid, s-au retras în munţi unde au devenit sedentari şi s-au organizat în 28 de triburi, definite prin titlurile funciare obţinute în 1864 datorită unui prelat spaniol.

Deşi sunt marginalizaţi din punct de vedere economic şi afectaţi de o aculturalizare rapidă, tolupanii îşi afirmă intens identitatea indigenă, prin intermediul luptei pentru apărarea drepturilor lor teritoriale, puse în pericol de presiunea marilor proprietari şi de companiile forestiere.

Limba lor (toi), foarte periclitată, este probabil manifestarea cea mai sudică a familiei hokan-sioux.

Etnologie

Etnologul Anne Chapman a stal în mijlocul unor comunităţi care şi-au păstrat cel mai bine cultura (cele de la Montana de la Flor) şi a făcut cunoscută această populaţie lumii.

Denumire: xicaque.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …