Tojolabal

Tojolabal este un grup amerindian din sudul Mexicului, aşezat în statul Chiapas, la graniţa cu Guatemala, într-un ţinut cu climă temperată, cu relief relativ plan, şi pe colinele situate în împrejurimile oraşului Comitan (circa 36.000 de persoane).

Cultivă porumb şi plante asociate cu acesta, uneori şi puţină cafea. A luat amploare destul de mare şi creşterea cornutelor mari.

Este practicată şi numea salariată sezonieră pe plantaţii de cafea ai căror proprietari nu sunt indieni (ladinos). Se mai menţin ţesutul şi olăritul.

Din anii 1960 au început să întemeieze sate noi în pădurea tropicală numită „lacandona”.

Viaţa socială este axată pe familie, eu nuanţă patrilineară, legată de o comunitate rurală.

Proprietatea individuală asupra pământului se combină cu proprietatea comunală sau colectivă.

Habitatul rural este dispersat în cătune iar centrul comunal este adesea dominat de ladinos.

Dispozitivul comunal se bazează pe alternanţa funcţiilor civile şi religioase.

Lucrările publice sunt efectuate de bărbaţii din sat prin sistemul corvezilor.

Creştinaţi de multă vreme, tojolabalii îşi păstrează vechile tradiţii, dintre care unele de inspiraţie precolumbiană.

Limba tojolabal face parte din familia maya.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …