Toba

Toba este o populaţie autohtonă din Argentina (Gran Cliaco) şi o comunitate restrânsă (emok-toba) din Paraguay (circa 50.000 de persoane).

Teritoriul toba a rămas practic liber până la sfârşitul secolului al XIX-lea, atât din cauza interesului agricol scăzut, cât şi datorită spiritului războinic al acestei populaţii, gata oricând să întreprindă raiduri călare împotriva coloniştilor.

În trecut vânători-culegători organizaţi în cete, toba sunt astăzi agricultori, înregistrându-se şi o puternică mişcare de migraţie spre marile oraşe din sud, Rosario (unde sunt prezenţi în număr de aproximativ 6.000) şi Buenos Aires, unde exercită munci puţin calificate şi precare.

Şamanismul tradiţional tinde să se asocieze în mod sincretic cu protestantismul (îndeosebi penticostal, începând din anii 1940).

Limba toba aparţine familiei guaycuru. Bilingvismul spaniol-toba este destul de stabil, cu o tendinţă de abandonare a limbii toba de către noile generaţii din zona urbană.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …