Tlingit

Tlingit este un ansamblu de grupuri amerindiene, îndeosebi din Statele Unite ale Americii (coasta sud-estică a Alaskăi) dar şi din Canada (Columbia Britanică) (circa 14.000 de persoane).

Trăiau în sate amplasate în lungul coastei şi pe malurile fluviilor. Economia se baza pe pescuit (somon) şi vânătoare - pe mare (foci, marsuini, lei de mare, vidre) sau pe uscat (cerbi, urşi, capre etc.). Foloseau lemnul de cedru pentru a construi clădiri plurifamiliale şi canoe şi numeroase obiecte utilitare sau ceremoniale. Pe parcursul iernii se consacrau vieţii sociale şi ceremoniale.

Apropiaţi din punct de vedere cultural de haida şi tsimshian, erau organizaţi în 14 grupuri teritoriale formate din câte două jumătăţi exogame, împărţite la rândul lor în clanuri. Societatea cuprindea trei clase (nobili, oameni de rând, sclavi), iar puterea era în general ereditară.

Obiceiul potlatch şi înălţarea de stâlpi totemici dădeau ritmul vieţii sociale şi religioase, în cadrul căreia un loc important îl deţineau dansurile cu transmitere ereditară şi iniţiatică.

Dialectele tlingit, aparţinând grupului eyak-athapaskan, rămân în continuare folosite.

Arta

Femeile ţes pături clin lână de capră şi scoarţă de cedru şi confecţionează mantale şi cape împodobite cu desene bor-date cu nasturi de sidef. Ca şi liaida, kwa-kiutl şi tsimshian, au adoptat principiul dublei reprezentări (reprezentarea unui obiect prin suma profilurilor sale), pus în evidenţă de Claude Levi-Strauss.

Sculpturile (în lemn, os sau fildeş, frecvent încrustate cu scoici sau aramă), reprezentând măşti, stâlpi totemici sau obiecte de uz casnic, sunt de o calitate remarcabilă. în stilul propriu, pot fi comparate cu cele ale populaţiilor liaida sau kwakiutl.

Tlingit din interior

Micul grup (circa 800) ce poartă acest nume, instalat la Atlin şi la Teslin, în Canada, provine din expansiunea târzie a grupurilor tlingit de pe coastă, motivată de dezvoltarea comerţului cu europenii. S-au metisat cu populaţia tahltan şi sunt puternic asimilaţi.

Istoric

Implicaţi în comerţul eu blănuri în secolul al XVIII-lea, tlingit au avut de suferit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea colonizarea industrială (fabrici de conserve) şi minieră (goana după aur din Klondike din anii 1897-1898) a regiunii lor şi au fost convertiţi pe scară destul de largă de misionari catolici şi protestanţi.

Până în anii 1950, obiceiul potlatch a făcut obiectul unei represiuni generalizate. În prezent, în ciuda unei puternice asimilări, tlingit îşi păstrează numeroase trăsături ale vieţii tradiţionale şi revendică restituirea drepturilor lor (îndeosebi pentru pescuit).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …