Tita Bobeş

Tita Bobeş (1 noiembrie 1895 - 12 octombrie 1987, Bucureşti) - cronicar dramatic.

A urmat în Bucureşti cursurile Liceului pedagogic de pe lângă Seminarul Universitar. Din această perioadă datează prietenia cu Tudor Vianu şi Ion Barbu. În timpul primului război mondial, ocupă slujba de corector într-o tipografie, numărându-se printre colaboratorii apropiaţi ai lui Ion Vinea.

A fost unul dintre cei mai redutabili şi fecunzi critici teatrali din perioada interbelică, semnând (uneori şi cu iniţiale), între 1918 şi 1944, numeroase cronici şi articole în „Chemarea”, „Contemporanul”, „Adevărul literar şi artistic”, „Politica”, „Rampa”, „Ultima oră”, „Cuvântul”, „Facla”, „Seara”, „Acţiunea” (la care a fost şi director din 1940 până la 1944) etc.

Cronicile dramatice ale lui Bobeş se constituie într-o adevărată frescă a vieţii teatrale bucureştene, incluzând o multitudine de aspecte revelatoare, precum schimbările la nivelul conducerii instituţiilor, bilanţurile periodice, atmosfera începuturilor de stagiune, evoluţia unor piese pe scenele româneşti şi străine etc.

Piesele luate în discuţie vizează o gamă largă de dramaturgi, români şi străini (Lucian Blaga, Camil Petrescu, Claudia Millian, Mihail Sorbul, Carlo Goldoni, Henrik Ibsen, August Strindberg, Paul Claudel, Luigi Pirandello etc.), cărora cronicarul le dedică, de cele mai multe ori, comentarii substanţiale şi nuanţate.

Adevărate exegeze, acestea dezvăluie un abil mânuitor al condeiului, cu o solidă cultură şi gust rafinat, deschis noului. Observaţiile criticului au în vedere, de regulă, calităţile literare ale operei dramatice (originalitatea, suflul ei de viaţă, construcţia personajelor, ritmul acţiunii) şi, nu mai puţin, transpunerea ei scenică, prin jocul actorilor, Bobeş dovedindu-se, în această privinţă, deosebit de exigent.

Mediocritatea, convenţionalismul sunt sancţionate cu fermitate. Formulele novatoare sunt acceptate selectiv, în măsura în care şi-au dovedit eficienţa. Bobeş ar fi putut deveni un nume de referinţă în istoria dramaturgiei şi în cea literară dacă şi-ar fi adunat însemnările în volum.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …