Tit Bud

Tit Bud (24 decembrie 1846, Sat-Şugatag, judeţul Maramureş - 19 august 1917) - folclorist.

Provenit dintr-o familie de clerici, Bud îmbrăţişează, la rându-i, cariera preoţească, după studii la Ungvar, Beiuş şi Gherla. Timp de patru ani este capelan în Ieud, apoi avansat la Episcopia din Gherla, unde i se încredinţează diverse funcţii administrative. La cerere, se întoarce în satul natal, consacrându-se unei activităţi prodigioase de ridicare a stării economice şi culturale a ţăranilor. Ca revizor diecezan, preşedinte al Reuniunii docenţilor români din Maramureş, vicepreşedinte al Astrei, despărţământul Maramureş, a contribuit la dezvoltarea învăţământului, a întreprins studii de istorie bisericească, a tradus literatură universală şi a impulsionat cercetările de folclor în ţinut.

De un interes mai larg sunt cărţile lui despre istoria parohiilor şi mănăstirilor din Maramureş (Însămnări şi date despre înfiinţarea parohiei gr.-cat. române din Sighetul Maramureşului, 1905, Date istorice despre protopopiatele, parohiile şi mănăstirile române din Maramureş, din timpurile vechi până în anul 1911), precum şi Viaţa sânţilor (1897). Din literatura universală, traduce un roman al lui Adrien Gabrielly, De unde nu este reîntoarcere (1872), în pagini de revistă rămânând o povestire de A. Daudet şi alte câteva povestiri ale căror autori nu sunt indicaţi. Periodicele la care a publicat consecvent sunt „Familia” şi „Gutinul”.

După ce tipăreşte primele texte folclorice în „Familia” (1872) şi răspunde la chestionarul lui Nicolae Densuşianu privind „tradiţiunile istorice”, Bud se situează în fruntea unei largi acţiuni de adunare a folclorului, iniţiată de corpul didactic din Maramureş. Întocmeşte şi un apel în acest sens, în „Gutinul” (1889), reprodus apoi în „Familia” şi în „Amicul familiei”.

Colecţia de folclor Poezii populare din Maramureş (balade, doine, chiuituri şi colinde), recomandată de Alexandru Ţiplea lui Ioan Bianu, a apărut în 1908, în seria Din viaţa poporului român, editată de Academia Română. Ca în majoritatea culegerilor efectuate prin intermediari, textele nu sunt însoţite de date privind provenienţa lor şi nici nu sunt consemnate particularităţile fonetice. Colecţia lui Bud, împreună cu aceea a lui Alexandru Ţiplea (1906) sunt primele care au consemnat repertoriul folcloric maramureşean din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Opera literară

 • Doine şi hore poporale (din Maramureş), 1872;
 • Către stimaţii domni docenţi din vicariatul Maramureşului, 1890;
 • Disertaţiuni despre episcopii şi vicarii romani din Maramureş, Gherla, 1891;
 • Din literatura poporală, 1893;
 • Viaţa sânţilor, Gherla, 1897;
 • Însămnări şi date despre înfiinţarea parohiei gr. cat. române din Sighetul Maramureşului, Gherla, 1905;
 • Date istorice despre protopopiatele, parohiile şi mănăstirile române din Maramureş, din timpurile vechi până în anul 1911, Gherla, 1911.

Culegeri

 • Poezii populare din Maramureş, Bucureşti, 1908.

Traduceri

 • Autor neidentificat, Adevăruri momentane (novelă germană), 1869;
 • Adrien Gabrielly, De unde nu este rentoarcere, Pesta, 1872;
 • Alphonse Daudet, Prelegerea ultimă, 17 martie 1889.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …