Tiruray

Tiruray este o populaţie din Filipine, trăind în munţii din sud-vestul insulei Mindanao (aproximativ 75.000 de persoane).

La origine erau seminomazi, trăind din agricultură pe terenuri defrişate prin incendiere (orez, porumb, plante cu tuberculi), din vânătoare şi pescuit.

Fac schimburi cu vecinii lor magindanao (musulmani), dând lemn, miere sălbatică, tutun etc. şi primind sare, ţesături şi vase de lut.

În prezent tind să se sedentarizeze. Casele lor, constituite dintr-o familie nucleară, sunt grupate în cătune.

Rezidenţa este în principal patrilocativă. Este frecvent întâlnită poligamia (poliandrie).

Toate litigiile sunt rezolvate prin intervenţia intermediarilor kefeduwan, însărcinaţi să facă respectate obiceiurile ’adat.

Oficianţii beliyan mediază relaţiile cu entităţile ostile busaw sau favorabile tulu.

Influenţa creştină şi musulmană este însă foarte puternică şi societatea tiruray este din ce în ce mai aculturalizată.

Limba lor aparţine familiei austroneziene.

Obicei

Compensaţiile matrimoniale tamuk constau în cuţite kris, şiraguri de mărgele, macete, lănci, vase, farfurii chinezeşti, gonguri, animale domestice şi bani.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …