Tikopia

Tikopia este o societate din extremitatea sud-estică a insulelor Solomon, populând Tikopia, dar prezentă şi în celelalte insule ale arhipelagului Temotu (insulele Santa Cruz) (circa 5.500 de persoane).

Pescari şi agricultori, trăiesc în sate în cadrul cărora fiecare casă adăposteşte o familie mai mult sau mai puţin extinsă. Familiile se remarcă prin apartenenţa la una din cele două zone geografice ale insulei faea şi ravenga) şi la unul dintre cele patru clanuri neteritoriale (kainanga), având drept simbol ignamele, taro, nuca de cocos sau fructul arborelui-de-pâine.

Fiecare clan are un şef, acesta fiind singurul care cunoaşte numele strămoşilor primordiali. El hotărăşte împreună cu bătrânii modul de desfăşurare a ritualurilor. Unul dintre cei patru şefi, urmaşul direct al divinităţii care a instituit datinile, are o anumită autoritate asupra întregii societăţi.

La ciclurile ceremoniale anuale (în principal celebrarea strămoşilor) participă întreaga societate. În plus, cultul anglican este practicat de un număr destul de mare de convertiţi.

Limba tikopia aparţine familiei austro-neziene.

Etnologie

Au fost studiaţi, începând din anii 1930, de antropologul britanic Raymond Firth.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …