Tikar

Tikar este o populaţie din Camerun (provinciile Adamawa, Nord-Vestică şi Centrală) (circa 30.000 de persoane).

Ramură desprinsă din grupul mbum, tikar sunt agricultori (porumb, cafea), dar o dată pe an organizează mari acţiuni colective de pescuit. Sistemul de descendenţă este în principiu bilinear; simt organizaţi în zece şeferii.

Sistemul lor politic (un rege sacru înconjurat de demnitari cu poziţii ierarhizate) a fost copiat de foarte multe grupuri care s-au integrat într-un fel sau altul în ansamblul „tikar”, în sensul larg al cuvântului, alcătuit din populaţia tikar şi societăţile care provin cu adevărat din aceasta (bamum, nso etc.).

Cei mai mulţi sunt creştinaţi, continuând să îşi păstreze însă ritualurile şi credinţele tradiţionale. Islamul este şi el prezent. Limba tikar face parte dintre limbile bantii.

Arta

Cea care poartă în mod obişnuit numele de „artă tikară” este de fapt o artă produsă de grupurile care afirmă că descind din populaţia tikar.

Tipică regiunii nord-vestice, ea nu are nici o legătură cu arta tikarilor propriu-zişi.  

Denumire: tinkala.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …