Tigre

Tigre este o populaţie din nordul Eritreei, prezentă şi în Sudan (aproximativ 250.000 de persoane).  Sunt stabiliţi în munţii şi dealurile cuprinse între valea Barka şi ţărmul Eritreei.

Se întâlnesc de asemenea în arhipelagul Dahlak şi, în amestec cu grupurile bejja şi beni amer, în lungul graniţei cu Sudanul. Sunt păstori şi agricultori, în majoritate islamizaţi.

Limba tigre aparţine grupului nordic de limbi afro-semitice. Vorbită şi de către beni amer, ea nu trebuie confundată cu tegrenna, vorbită de tegreeni.

Istoric

Descinzând poate din migratori aksumiţi, până în secolul al XIX-lea tigre au făcut parte ocazional din zona de influenţă a regatului etiopian, fiind situaţi la limita dintre grupurile sedentare din ţinuturile înalte şi grupurile de crescători de animale sudanezi.

Au avut de suferit în urma deplasărilor în diferite sensuri ale armatelor şi s-au convertit puţin câte puţin la islam.

În primii ani ai conflictului din Eritreea (1970-1993), tigre s-au asociat, vrând-nevrând, cu beni amer, care formau osatura Frontului de Eliberare a Eritreei (FLE).

În cursul înfruntărilor dintre FLE şi FPLE şi în timpul ofensivelor etiopiene, munţii locuiţi de tigre au servit drept refugiu de nepătruns.

Denumire: tegre.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …