Ticuna

Ticuna este un ansamblu amerindian stabilit pe un teritoriu acoperit de pădure tropicală umedă cuprinzând regiuni din Brazilia, Peru şi Columbia, aflate pe malurile Amazonului (aproximativ 35.000 de persoane).

Trăiesc în principal din cultivarea maniocului şi a bananelor pentru gătit. Pescuitul, care a înlocuit vânătoarea în urma împuţinării vânatului, reprezintă sursa principală de proteine animale.

Patrilineari şi uxorilocativi, ticuna sunt împărţiţi în clanuri (peste 50) organizate în jumătăţi exogame - „cu pene” (păsări) sau „fără pene” (animale terestre şi plante).

Până de curând încă mai trăiau în mari case plurifamiliale (fiecare dintre ele fiind condusă de un „stăpân al casei”), grupaţi în arii endogame independente. Populaţia nu se reunea în întregime decât pentru ritualuri, în special cel de iniţiere feminină.

În prezent, cei mai mulţi dintre ei trăiesc în case monofamiliale, în cadrul satelor de mai marc sau mai mică importanţă (unele dintre ele numărând mai multe mii de (persoane) create în funcţie de împrejurările religioase sau economice.

Foarte izolată, limba lor are trei toneme cu cinci accente de înălţime.

Mesianism şi nemurire

Ticuna consideră că sunt „muritori” (fără o continuare a vieţii în lumea de dincolo) şi încearcă să-şi recapete „nemurirea” pierdută. Căutarea nemuririi se face prin tehnici „tradiţionale” (renunţare, prin izolare în pădure) sau recente.

Acest grup etnic este cunoscut pentru numărul mare de mişcări mesianice - unele dintre ele integrând elemente împrumutate din creştinism - care s-au dezvoltat în sânul său de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Aceste mişcări au prilejuit masive deplasări ale populaţiei sub conducerea unor „mesia” indigeni.

Istoric

Au trăit în regiuni interfluviale până când dominaţia exercitată de tupi asupra malurilor şi ostroavelor Amazonului a scăzut sub presiunea europenilor. În secolul al XVIII-lea s-au instalat în reductiones întemeiate de misionari şi s-au sedentarizat definitiv în secolul al XIX-lea. Situaţia proprietăţii asupra terenurilor lor ridică probleme importante în Brazilia şi induce conflicte cu coloniştii.

Denumire: tokuna, tukuna, duugu.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …