Theodor Cornel

Theodor Cornel (pseudonimul literar al lui Toma Dumitriu) (1874, Bucureşti - 20 februarie 1911, Bucureşti) - prozator şi ziarist.

Şi-a făcut studiile în capitală şi a debutat în 1896 cu proză, în „Lumea nouă literară şi ştiinţifică”. În 1897 pleacă la Paris, unde rămâne unsprezece ani, desfăşurând o meritorie activitate publicistică: este redactor la cotidianul „La Roumanie”, în 1901 editează împreună cu criticul muzical Stan Golestan şi cu scriitorul Fernand Brulin „Revue franco-roumaine”.

Mai colaborează (uneori şi cu pseudonimele Tristis, Le Petit Roumain, Parize) Ia „La Revue blanche”, „Le Courier europeen” şi la periodice din ţară („Evenimentul”, „Adevărul”, „Conservatorul”, „Voinţa naţională”, „Literatură şi artă română” etc.) cu schiţe, poeme în proză, note de călătorie, comentarii diverse pe teme de actualitate (Scrisori din Paris), cronici dramatice şi de artă etc.

Trăieşte în plină efervescenţă a vieţii artistice pariziene, cunoscând, astfel, îndeaproape noile curente şi tendinţe moderniste. Tot în timpul şederii aici, scrie studiul La Roumanie litteraire d’aujord’hui (1903), ce vădeşte însă o perspectivă ezitantă asupra evoluţiei fenomenului literar românesc din ultimele decenii ale secolului al XIX-lea.

Întors la Bucureşti, scoate două volume de poeme în proză, Mentalia (1908) şi Cântări pentru inimă (1910), care au suscitat reacţii contradictorii din partea criticii. În pofida unor imperfecţiuni de limbaj, acestea cuprind totuşi cugetări sensibile şi nuanţate. De asemenea, începe publicarea unui dicţionar biografic, Figuri contimporane din România (I-III, 1909-1914), ce se anunţa deosebit de interesant ca optică şi modern din punct de vedere grafic.

Cornel se arată un comentator lucid şi plin de vervă al actualităţii franceze şi în acelaşi timp un avizat critic de artă deschis noului îndeosebi în Scrisori din Paris. L-au preţuit, printre alţii, pentru spiritul său rafinat, Ion Minulescu, Cincinat Pavelescu, Gheorghe Petraşcu, N.D. Cocea, Jean Alexandru Steriadi şi Tudor Arghezi.

Opera literară

  • La Roumanie litteraire d’aujourd’hui, Paris, 1903;
  • Mentalia, Bucureşti, 1908;
  • Figuri contimporane din România (în colaborare), I-III, Bucureşti, 1909-1914;
  • Cântări pentru inimă..., Bucureşti, 1910.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …