Theodor Codreanu

Theodor Codreanu (1 aprilie 1945, Sârbi, judeţul Vaslui) - prozator, critic şi istoric literar. Este fiul Catincăi şi al lui Iordache Codreanu, ţăran fierar. După studii liceale la Bârlad, urmează Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (absolvită în 1970). Lucrează ca profesor la Orgoeşti şi Dodeşti, judeţul Vaslui, iar din 1975 la licee din Huşi. Este doctor în filologie (2001) cu teza „Complexul Bacovia” şi bacovianismul.

Debutează publicistic în 1969 („România literară”), iar editorial în 1981, cu romanul Marele zid. Colaborează la „România literară”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Ateneu”, „Tribuna”, „Steaua”, „Astra”, „Revista de istorie şi teorie literară”, „Viaţa românească”, „Luceafărul”, „Adevărul literar şi artistic”, la publicaţii din Chişinău, „Literatură şi artă”, „Basarabia” şi „Viaţa Basarabiei” (în al cărei comitet de redacţie este), precum şi la gazete locale.

Marele zid are în centru istoria unui intelectual nonconformist, profesor la ţară, care printr-un „şoc de ideal” dislocă inerţia şi rutina, predicând o întoarcere la iubire şi la idealismul adolescentin. Mai complex tematic şi tehnic, romanul Varvarienii (1998) - scris înainte de primul, dar respins de cenzură - combină ingenios registrul realist cu cel fantastic şi parabolic. Varvaria (trimitere străvezie la „Barbaria”) e un ţinut al abjecţiei instituţionalizate, proliferând în final asemenea rinoceritei din piesa ionesciană. Codreanu s-a impus însă ca eminescolog, fiind apreciat dintru început de Edgar Papu şi George Munteanu.

Eminescu - Dialectica stilului (1984), carte erudită şi polemică, constituie şi baza exegezelor sale viitoare. Metoda arhetipală folosită revelează unitatea organică a operei În întregul ei, virtute dedusă în urma analizei a nouă „cercuri dialectice”, supraordonate de conceptul de Archaeus - „punct originar al universului” -, prin care Eminescu „împacă contrariile”, rezolvându-le sub semnul armoniei stilistice. Un alt merit al cărţii stă în scoaterea poetului de sub incidenţa limitativă a romantismului şi în sublinierea dimensiunii moderne si anticipatorii a gândirii şi poeticii lui.

Modelul ontologic eminescian (1992) adânceşte teza arhaităţii, prin care scriitorul depăşeşte „schisma” kantiană („numen” vs. „fenomen”, „conştiinţă în genere” vs. „conştiinţă individuală”) şi fundamentează filosofia practică din publicistică.

Într-o secţiune a ei, lucrarea Dubla sacrificare a lui Eminescu (1997) continuă demonstrarea modernităţii şi actualităţii scriitorului (operaţia se bazează pe „reconstruirea” eminesciană a conceptului de adevăr, disocierea între adevărul fiinţei şi adevărul istoric). Pe altă latură, lucrarea (distinsă cu Premiul Naţional „Mihai Eminescu”, Suceava, 1999) reia teoria „campaniei”, „complotului”, „conspiraţiei” care ar fi fost pusă la cale împotriva poetului de forţe oculte.

Codreanu duce mai departe tezele lui Octavian Vuia şi Nicolae Georgescu (în alt plan şi pe ale lui Ilie Bădescu), în termeni apocaliptici: „28 iunie 1883 este cheia hermeneutică pentru istoria românească modernă şi ea marchează înlăturarea lui Eminescu de la făurirea destinului românesc”; poetul în anii bolii e „un rege Lear detronat şi un Hamlet în neputinţă de a-şi răzbuna strămoşii martirizaţi” etc.

Opera literară

 • Marele zid, Iaşi, 1981;
 • Eminescu - Dialectica stilului, Bucureşti, 1984;
 • Modelul ontologic eminescian, Galaţi, 1992;
 • Provocarea valorilor, Galaţi, 1997;
 • Dubla sacrificare a lui Eminescu, Târgovişte, 1997;
 • Eseu despre Cezar Ivănescu, Târgovişte, 1998;
 • Varvarienii, Galaţi, 1998;
 • Dubla sacrificare a lui Eminescu, Braşov, 1999;
 • Controverse eminesciene, Bucureşti, 2000;
 • Fragmentele lui Lamparia, prefaţă de Edgar Papu, Craiova, 2002;
 • Complexul bacovian, Iaşi, 2002;
 • Caragiale-abisal, Timişoara, 2003.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …