Theochar Alexi

Theochar Alexi (1843, Braşov - 22 octombrie 1907, Braşov) - scriitor şi traducător. Având studii comerciale, Alexi a condus, până în 1868, tipografia J. Weiss din Bucureşti. A fost funcţionar la Institutul de credit şi economii „Albina” din Braşov, oraş unde devine, din 1882, proprietar de tipografie şi editură, proprietar şi redactor al publicaţiilor-magazin „Noua bibliotecă română” (1882-1883) şi „Poşta română” (1888-1889). Autor bilingv, a semnat şi cu pseudonimele Th. Dusterblick şi Stan Pârjol.

Debutează în 1868 cu volumul de versuri Karpaten-Roschen, urmat de prelucrarea în limba germană a romanului Ciocoii vechi şi noi de N. Filimon (în „Bukarester Hauskalendar auf das Jahr 1868”), adaptare care nu făcea trimitere la opera folosită şi care va fi reluată ulterior în traducere românească şi apropriată integral de Alexi.

Poligraful, specializat în colportaj, prelucrări, compilaţie şi pastişă, a publicat poezii, povestiri, nuvele, amintiri de călătorie, romane, drame, comedii, vodeviluri, articole de popularizare a literaturii române şi străine, tălmăciri în şi din limba română. A colaborat la „Albina Carpaţilor”, „Familia”, „Amicul familiei”, „România liberă”, „Universul” şi, cu totul întâmplător, la „Convorbiri literare”.

Cu mediocritate pretenţioasă, versificatorul, prolific, imită şi amalgamează, în Ciurda albă (1879) şi în Harpă şi caval (1880), orientări şi motive diverse, curente în epocă. Acelaşi mixtum compositum şi în romanele cu intrigă foiletonistică: Viaţa lui Onufriu, Ai carte, ai parte (1878), Babeta (1883), Bei, Vodă, Domn etc.

Lucrările dramatice, foarte numeroase, apărute într-un ritm alert, fuseseră contractate, prin intermediul Societăţii pentru fond de teatru român, cu Editura Ciurcu din Braşov şi reprezintă, poate, segmentul cel mai util al activităţii lui Alexi. Ţesând pe subiecte locale ori prelucrând texte străine (Zăpăciţii, după Aug. von Kotzebue, Casierul, după A. Gill şi G. Richard etc.), piesele, schematice, mereu cu finalitate educativă, au intrat în repertoriul de comedii şi vodeviluri al trupelor de diletanţi din Transilvania.

Transpuneri în limba germană (Iacob Negruzzi, Miron und Florika, 1878; Rumanische Kunst-Dichtungen, 1880), traduceri în limba română (din J. Swift, H. Chr. Andersen, P. Merimee etc.), multe rămase în paginile foilor editate de el, antologii de versuri (Blutenlese deutscher Lyrik aus Siebenburgen, 1877; Parnasul român, 1892) accentuează caracterul industrios al scrisului lui Alexi.

Opera literară

 • Karpaten-Roschen, Bucureşti, 1868;
 • Ai carte, ai parte, Sibiu, 1878;
 • Ciarda albă, Bucureşti, 1879;
 • Harpă şi caval, Braşov, 1880;
 • Moartea lui Mihai Viteazul, Braşov, 1881;
 • Babeta, Braşov, 1883;
 • Sus pe Tâmpa, Braşov;
 • Domnul de Ghiavahazi Măria Sa, Braşov, 1888;
 • Bei, Vodă, Domn, Braşov;
 • Junii, Braşov, 1889;
 • Unul scapă, altul piere, Braşov, 1891;
 • Strada Carmen Sylva, Braşov, 1891;
 • Notarul şi banditul, Braşov, 1894;
 • Cu voia dumisale, Braşov;
 • Curca, Braşov;
 • Noaptea de St. George, Braşov, 1897;
 • Lăcustele, Braşov, 1897;
 • Casierul, Braşov, 1897;
 • Plevna, Braşov, 1902;
 • Viţelul de aur, Braşov, 1903;
 • Vistavoiul Marcu, Braşov, 1903;
 • Nici minte, nici noroc, Braşov, 1903;
 • Pur şi simplu, Braşov, 1903;
 • Bicicleta la mahala, Braşov, 1903;
 • Săricică, Braşov, 1903;
 • Împleteşte-despleteşte, Braşov, 1903;
 • Slavă Domnului, masa e pusă, Braşov, 1903;
 • Apă rece, Braşov, 1903;
 • Tot găina cântă, Braşov, 1903;
 • Otilia sa, Braşov, 1903;
 • Ah, sărmana vreme veche, Braşov, 1904;
 • În preajma expoziţiii. Amintiri reîmprospătate. Domnul Tudor - Cuza Vodă, Braşov, 1906;
 • Cartea veteranului Stan Pârjol, Braşov, 1906.

Antologii

 • Parnasul român, Braşov, 1892.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …