Tetun

Tetun este o populaţie din insula Timor, de ambele părţi ale graniţei dintre Timorul de Vest (sub autoritate olandeză din secolul al XVIII-lea şi provincie indoneziana din 1945) şi Timorul de Est (sub autoritate portugheză, anexat de către Indonezia în 1975, în prezent independent) (aproximativ 400.000 de persoane).

Sunt împărţiţi în trei grupuri - de sud (vechiul principat Fialarang), de nord (vechiul principat Waihali) şi de est. Se ocupă cu cultivarea plantelor pe terenuri neirigate defrişate prin incendiere (orez, porumb) şi creşterea porcilor şi a bivolilor. Femeile sunt cunoscute pentru ţesăturile pe care le realizează.

Cei mai mulţi sunt organizaţi în clanuri patrilineare, dintre care unele sunt considerate nobile. Nu lipseşte însă principiul filiaţiei matrilineare, în special în cazul căsătoriilor uxorilocative. La Waihali, clanurile sunt matrilineare. În general, clanurile sunt subîmpărţite în fratrii, alcătuite la rândul lor din spiţe.

Ierarhia socială cuprinde prinţi, nobili şi oameni de rând. Odinioară existau şi sclavi. Conform străvechiului sistem de organizare, satele de oameni de rând erau formate dintr-un singur clan, în vreme ce satele nobile reuneau două.

Un ansamblu de sate constituia o unitate teritorială în cadrul căreia clanurile nobile deţineau funcţiile politice. Această unitate era supusă autorităţii reunite a unei căpetenii supreme pasive, numită „femelă” sau „mamă”, şi a unei căpetenii învestită cu putere executivă, purtând numele de „mascul” sau „tată”. Demnitarii nobili care le urmau în ierarhie erau numiţi la rândul lor „copii”.

Principatele erau formate din mai multe teritorii, în general în număr de patru. Cel mai important dintre principate, Waihali, domina o mare parte a regiunii centrale şi estice a insulei.

Sunt creştinaţi (catolicism), însă îşi păstrează multe dintre tradiţiile precreştine. Fundamentul mitic al religiei tradiţionale era reprezentat de opoziţia dintre o entitate divină solară şi o entitate divină lunară, asociată unui principiu dualist care organiza societatea.

Limba tetun aparţine grupului de limbi malaio-polineziene centrale.

Denumire: orang tetun, tetum (portugheză); belu (acest termen pe care îl folosesc atonii, îi include şi pe vecinii lor buna şi ema); ema tetun.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …