Teton

Teton este ramura vestică, cea mai numeroasă, a tribului sioux, ocupând patru rezervaţii în Dakota de Sud (circa 25.000 de persoane).

Indieni tipici din aria de răspândire a bizonului, trăiau vara în tabere circulare de corturi din piele (tipiuri). Se subîmpărţeau în şapte cete independente (sicangu, itazipicola, sihasapa, mnikoozu, oohenonpa, oglalahca şi hunkpapa), conduse de căpetenii alese.

Pe de altă parte, erau organizaţi în grupuri locale, servind drept bază pentru existenţa dispersată, pe care o duceau iarna. Practica autorizată a poligamiei şi poliginici sororale era legată de posedarea de averi. Aveau foarte multe confrerii războinice.

Şamanismul lor, comparabil cu cel al altor grupuri sioux, acorda un loc important ursului, în special în cadrul practicilor terapeutice, în secolul al XIX-lea au participat la mişcarea mesianică „dansul spiritului”.

Vorbesc un dialect al limbii sioux sau dakota, a cărui practicare, orală şi scrisă (graţie transcripţiilor) se menţine vie.

Istoric

Şi-au pierdut cea mai mare parte a teritoriului în timpul goanei după aur din 1849. În 1865-1867, căpetenia oglala Red Cloud a condus o scrie de acţiuni războinice, încercând să împiedice construirea unei şosele care traversa teritoriul lor de vânătoare.

Prin tratatul de la Fort Laramie (1868), Statele Unite le-au cedat nordul statului Wyoming, însă ostilităţile au fost reluate începând din 1875 ca urmarea unei noi invazii provocată de descoperirea unor zăcăminte de aur în regiunea Black Hills.

Războinicii dakota, sub comanda căpeteniilor Sitting Bull (hunkpapa) şi Crazy Horse (oglala, deja învingător la Rosebud), au câştigat bătălia de la Little Big Horn (1876), dar au fost înfrânţi ulterior şi deportaţi în rezervaţii. Sitting Bull şi Crazy Horse nu au acceptat să ducă o asemenea viaţă mizerabilă şi au reluat temporar lupta.

În 1890, masacrul de la Wounded Knee a pus capăt, pentru o vreme, rezistenţei dakota. Astăzi teton sunt în primele rânduri ale militantismului sioux care cere de la indieni întoarcerea la tradiţie, iar de la albi restituirea pământurilor, în special a regiunii Black Hills.  

Denumire: lakota.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …