Teodor Bulza

Teodor Bulza (9 august 1949, Semlac, judeţul Timiş) - prozator.

Este fiul Anei (născută Sfordon) şi al lui Petru Bulza, muncitor. După absolvirea Facultăţii de Filologie, secţia română-franceză, a Universităţii din Timişoara (1972), lucrează ca ziarist şi publicist-comentator la diferite ziare şi reviste timişorene.

Debutează la „Amfiteatru”, în iulie 1977, cu un fragment de roman, Calul alb. Colaborează la „Amfiteatru”, „Flacăra”, „Luceafărul”, „Orizont”, „Tribuna României” şi „Viaţa studenţească”, în romanele Iulie (1979, Premiul Comitetului Central al UTC) şi Casa şerpilor (1982), ca şi în culegerea de reportaje Lumini bănăţene (1979), Bulza încearcă, pe urmele lui Ioan Slavici şi ale lui Titus Popovici, o reconstituire dominată de lirism a teritoriului de graniţă dintre Ardeal şi Banat.

Situaţiile sunt cele familiare din proza lui Marin Preda, Nicolae Velea sau D.R. Popescu: lumea satului de câmpie asistă debusolată, după război, la dispariţia vechiului ei mod de existenţă. În atmosfera idilică pătrunde violenţa, iar evenimentele dramatice - violuri, incendii, vendete - abundă, ceea ce asigură relief unei naraţiuni fluente.

Inventivitatea epică a autorului este dublată câteodată de o anumită fineţe psihologică: între numeroase personaje schematice se distinge câte o figură creionată mai nuanţat, ca de pildă aceea detestabilă, dar nu simplistă a bogătaşului Ţuper, violatorul Liviei, pedepsit ulterior de soţul femeii, ţăranul sărac Ceampaş.

Cu o viziune marcată ideologic, ca atunci când înfăţişează maniheist relaţia dintre ţăranii săraci şi chiaburi sau înfruntarea regimului comunist cu partizanii, autorul priveşte realitatea prin ochii reporterului: el descoperă evenimentul spectaculos într-o ambianţă anodină şi îl evidenţiază printr-un scris nervos, dinamic, plin de culoare, utilizând cu precizie tehnici cinematografice ale relatării (decupaj, montaj, flash-back).

Opera literară

  • Iulie, Timişoara, 1979;
  • Lumini bănăţene, Bucureşti, 1979;
  • Casa şerpilor, Timişoara, 1982.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …