Teodor Boşca

Teodor Boşca (5 februarie 1922, Cluj - 9 octombrie 1987, Cluj Napoca) - dramaturg, traducător şi critic literar. Este fiul Mariei (născută Matei) şi al lui Ştefan Boşca.

Din cauza refugiului, Boşca face ultima clasă de liceu (1940-1941) la Orăştie, absolvind apoi Facultatea de Litere a Universităţii clujene (1941-1945) la Sibiu, în timpul ocupaţiei Transilvaniei. Licenţiat în filologie modernă, este profesor la liceele „George Bariţiu” şi „Gheorghe Şincai” din Cluj, unde predă limbile latină şi franceză, devenind lector, apoi, din 1975, conferenţiar la Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai”, unde ţine cursuri de literatură comparată şi universală, limbi romanice şi limba latină.

În 1975 îşi susţine teza de doctorat despre opera lui Ugo Foscolo, poet din care a dat cele mai bune traduceri în limba română. Debutase publicistic în 1960 în revistele clujene „Făclia” şi „Tribuna” cu traduceri şi articole despre literatura universală. Editorial, debutează cu piesa Stupii cu pricina (1962), între 1962 şi 1969 continuând să scrie teatru (nu totdeauna foarte reuşit) pentru amatori şi profesionişti. Piesele sale au fost jucate pe scene din Cluj, Târgu Mureş şi Timişoara. Colaborează la revistele clujene „Echinox”, „Steaua”, „Transilvania” şi „Tribuna”.

Deţinând competenţa filologului poliglot şi fineţea analitică a istoricului literar, Boşca se face cunoscut ca traducător de excepţie al Sonetelor lui William Shakespeare (1974, Premiul Uniunii Scriitorilor), traducere integrală care încearcă să restituie în româneşte nu numai sensurile originalului, dar şi culoarea lexicului şi plasticitatea versului.

O a doua transpunere, la fel de izbutită, este Poezia trubadurilor provensali, italieni, portughezi, a truverilor şi minnesangerilor (1980). Volumul este alcătuit în juxtă, punând în paralel originalul şi traducerea. Lucrarea oferă o imagine de ansamblu a fenomenului poetic medieval din Provenţa, Italia, Franţa şi Germania.

Boşca nu s-a mărginit la traducerea celor 88 de poeţi ce s-au supus comandamentului „confesiei”, ci i-a şi prezentat pe baza puţinelor date biografice păstrate. În ultimii ani ai vieţii, a finalizat o amplă antologie a poeziei preromantice şi romantice europene, rămasă în manuscris. Temeinicia artizanală a transpunerii marii poezii a lumii în româneşte îl aşează pe Boşca printre traducătorii importanţi ai ultimelor decenii.

Opera literară

  • Stupii cu pricina, Cluj, 1962;
  • Când ghitara-i de prisos, Bucureşti, 1963;
  • Dănilă o ia razna, Bucureşti, 1963;
  • Judecata, Bucureşti, 1964;
  • Curcubeul negru, Bucureşti, 1969.

Traduceri

  • Frederik Antal, Clasicism şi romantism şi alte studii de istoria artei, Bucureşti, 1971;
  • William Shakespeare, Sonete, ediţie bilingvă, Cluj Napoca, 1974;
  • Poezia trubadurilor provensali, italieni, portughezi, a truverilor şi minnesangerilor, ediţie bilingvă, Cluj Napoca, 1980.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …