Teodor Balş

Teodor Balş (pseudonimul literar al lui Emil Bălăşescu) (9 februarie 1924, Bucureşti - 27 iulie 1983, Bucureşti) - poet şi traducător.

Este fiul Mariei şi al lui Dumitru Bălăşescu, funcţionar. Urmează, la Bucureşti, Liceul „Mihai Viteazul”, apoi Facultatea de Litere şi Filosofie. A fost şef al secţiei de poezie a Casei Centrale a Creaţiei Populare (1954-1956), redactor la „Luceafărul” (1958-1962, 1972-1982), secretar de redacţie la „Gazeta literară” şi „România literară” (1962-1972). A mai colaborat la „Târgoviştea”, „Ancheta” şi „Fapta”. Debutează în „Mugurul”, revistă a Liceului „Mihai Viteazul”.

Primele volume, 1907 (1957), Poarta soarelui (1964) şi Poeme (1965), stau sub semnul convenţiilor tematice şi stilistice ale epocii, evocând epic răscoalele ţărăneşti - figura lui Ştefan Furtună -, luptele greviste de la Griviţa (1933), războiul civil din Spania sau exaltând fapte în realitate obişnuite: lansarea la apă a unui cargou românesc, inaugurarea unei fabrici de conserve la Tecuci.

Din această producţie de versificaţie se salvează doar câteva secvenţe de evocare nostalgică a vechiului Bucureşti sau a vestigiilor dacice şi unele strofe de pastel: „Şi linişti galactice-adie; / sub albul lor cântec stelar / oraşul adoarme-n câmpie / cu lună în inelar” (Poarta soarelui). În continuare, Balş se va îndruma spre descripţia sobră, cu notaţie eliptică şi delicată.

Noaptea corridei (1976) reverberează o Spanie pitorească, patrie de elecţie a poetului, cu muntoase „spinări jupuite / de vânturi şi soare”, reminiscenţe maure, toponime a căror simplă rostire induce atmosfera specifică. Cum s-a observat, volumul se resimte de contactul intim cu poezia lui Federico Garcia Lorca.

În genere, poemele lui Balş din această etapă a creaţiei sunt structurate binar: după o primă secvenţă sumar descriptivă, urmează prelungirea ei ca un ecou (sau ca un contrapunct) în inferioritatea eului liric: „Inima galbenă a lunii / arde pe vânturi şi lasă / vagi reverii de mătasă / cercului galben de astre / [...] / Singură / Inima mea, / pendulând / între lună şi soare”.

 A tradus, singur sau în colaborare, din Cervantes, Lope de Vega, Federico Garcia Lorca şi Miguel Hernandez. Antologia de „folclor poetic contemporan” Pe-un picior de plai (1957) e lipsită de scrupulul fidelităţii şi autenticităţii.

Opera literară

 • 1907, Bucureşti, 1957;
 • Poarta soarelui, Bucureşti, 1964;
 • Poeme, Bucureşti, 1965;
 • Nord, Bucureşti, 1970;
 • Pasărea de sunet, Bucureşti, 1975;
 • Noaptea corridei, Bucureşti, 1976; ediţie bilingvă (Noaptea corridei - The Night of the Corrida), traducere de Mihaela Christi, Timişoara, 1997;
 • Satul din pământ, Bucureşti, 1997.

Traduceri

 • Federico Garcia Lorca, Carte de poeme, Bucureşti, 1958 (în colaborare cu Victor Const. Bercescu); Nunta însângerată, în Garcia Lorca, 4 piese de teatru, Bucureşti, 1958; Poeme-Poemas, ediţie bilingvă, Bucureşti, 1968; Romancero ţigan şi alte poeme, prefaţă de Vasile Nicolescu, Bucureşti, 1977;
 • Lope de Vega, Mofturile Belissei şi Vitejiile Belissei, în Lope de Vega, Comedii, Bucureşti, 1962;
 • Miguel Hernândez, Poeme, prefaţă de Andrei Ionescu, Bucureşti, 1968;
 • Guillaume Apollinaire, Versuri, în Guillaume Apollinaire; Scrieri alese, ediţie îngrijită de Virgil Teodorescu, prefaţă de Vasile Nicolescu, Bucureşti, 1971;
 • Miguel de Cervantes Saavedra, Asediul Numanciei, în Miguel de Cervantes Saavedra, Teatru, Bucureşti, 1971.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …