Temne

Temne este o populaţie din Sierra Leone (aproximativ 1,5 milioane de persoane).

Majoritari în nordul, centrul şi vestul ţării, temne reprezintă unul dintre cele două grupuri principale ale populaţiei ţării (alături de mende”). Economia tradiţională de subzistenţă are la bază rizicultura şi pescuitul.

Se împart în patriclanuri (abuna), în principiu exogame. Sunt patrilocativi. Căpeteniile şeferiilor lor, relativ independente, sunt alese dintre membrii cei mai vârstnici ai spiţei întemeietoare a şeferiei.

Îngrădiţi de o serie de interdicţii, aceşti şefi îşi exercită puterea în strânsă legătură cu societatea secretă cu grade poor (pe care o întâlnim şi la populaţiile kpelle din Liberia şi mende din Sierra Leone).

O altă societate, bundu, reprezintă corespondentul feminin al poro-ului. Scopul acestor societăţi este iniţierea şi educarea tinerilor în vederea cunoaşterii şi respectării regulilor sociale. Au de asemenea rol legislativ, judiciar şi medical.

Politeişti conform tradiţiei, s-au convertit în număr mare la creştinism şi islam. Vorbesc o limbă aparţinând grupului mei de nord-vest, din familia vest-atlantică.

Arta

Confecţionau măşti din alamă (de tip aron arabai), minuţios dăltuite şi incizate, care mai sunt purtate şi astăzi în timpul ceremoniilor de înscăunare a căpeteniilor, ele reprezentând spiritul (karfi) însărcinat să ocrotească dinastiile domnitoare.

Istoric

Au coborât probabil din Futa Djalon, la o dată necunoscută, împinşi de către susu sau de alte grupuri de limbă mande spre pădurile de pe litoral. La mijlocul secolului al XV-lea, navigatorii portughezi îi includeau în aceeaşi categorie cu populaţiile baga din Guineea Inferioară şi landuman din Guineea Bissau, sub numele de „sapi”.

În secolul al XVI-lea. regatele sapi” au suferit atacurile grupurilor „mani”, refugiaţi mandingue proveniţi din destrămarea Imperiului Mali. Vechile căpetenii temne au fost înlocuite de căpetenii de origine mande. În zilele noastre, temne au fost în cea mai mare parte asimilaţi de vecinii lor mende.

Denumire: timne.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …