Teke

Teke este o populaţie din Gabon (cursul superior al fluviului Ogooue), din Congo - Brazzaville (centru) şi din Republica Democrată Congo (Bandundu), ocupând în special podişurile nisipoase acoperite cu savane de la nord de lacul Malebo. Mai pot fi de asemenea întâlniţi pe dealurile învecinate şi în pădurea Chaillu (aproximativ 150.000 de persoane).

Orientaţi în trecut spre agricultura de subzistenţă (manioc, arahide, legume), astăzi practică numeroase culturi destinate vânzării (cafea, cacao, tutun). De la începutul erei noastre şi până la sfârşitul secolului al XIX-lea, s-au ocupat cu metalurgia (fier, cupru, plumb).

Se împart în 15 subgrupuri (tsayi, tio, kukuye, hum etc.) şi au o organizare socială bazată pe spiţă, segmentară şi matrilineară. Sunt grupaţi în şeferii relativ autarhice în cadrul cărora autoritatea politică este reprezentată de o căpetenie a pământului (nga tsie) şi o căpetenie de spiţă (bobo).

Religia tradiţională, de tip „animist” şi politeist, acordă un loc important cultului strămoşilor, oficiat de căpetenia pământului. În timpul colonizării s-au convertit parţial la creştinism.

Vorbesc limbile teke de est şi teke de vest, amândouă aparţinând ramurii nord-vestice a familiei bantu (încrengătura niger-congo).

Artă

Practică ablaţia incisivilor, pilirea în formă ascuţită a acestora şi executarea de scarificaţii faciale (trasând fine incizii paralele care acoperă obrajii şi fruntea). Aceste semne de recunoaştere, atestate începând din secolul al XVI-lea, împodobesc şi statuetele sculptate în aria teke.

Istoric

Avându-şi originea în migraţiile bantu, teke tio au format începând din secolul al XIV-lea regatul anzic, care a fost condus de regi fierari. Societatea teke a cunoscut o alternanţă de faze de expansiune a producţiei metalurgice şi faze de restrângere a acesteia (pentru a nu perturba excesiv ordinea primordială a naturii). Au luat parte la comerţul cu sclavi.

Începând din secolul al XVIII-lea, a scăzut importanţa centrelor siderurgice în paralel cu slăbirea regatului Tyo. Teke s-au retras pe platourile de la nord de Malebo, fenomen accentuat de pătrunderea europenilor la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Denumire: teke, tyo, anzici, anzicho, anzichi, anzicana.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …