Tehuelche

Tehuelche este un ansamblu de societăţi amerindiene din Patagonia, ai căror ultimi descendenţi trăiesc în Argentina (provincia Santa Cruz) (circa 500 de persoane conform celor mai optimiste evaluări).

Se împărţeau în două grupuri, unul nordic (de la fluviul Negro până la fluviul Chubut), dispărut, şi unul sudic (de la fluviul Chubut până la Strâmtoarea Magellan).

Cetele lor, grupări de familii extinse conduse de un cacic, străbăteau, la început pe jos, iar începând din secolul al XVII-lea călare, aceste ţinuturi reci şi bătute de vânturi, trăind din cules şi vânătoare (guanaco, nandu, iepuri, vulpi).

Erau politeişti, crezând într-un zeu suprem, şi şamanişti. Diversele lor limbi (querandi şi gununa kune în nord, teushen, aonekenk. Selk nam şi haush în cazul ramurii sudice sau chon) sunt toate dispărute, excepţie făcând limba aonek’enk, foarte ameninţată şi ea.

Istoric

Prezenţi de foarte multă vreme pe teritoriul actual, tehuelche au suferit încă din perioada prehispanică incursiunile populaţiei mapuche, care au reuşit să îi supună în secolul al XVIII-lea.

În ciuda unei metisări foarte puternice şi a „araucanizării” lor, tehuelche îşi păstrează o anumită autonomie, pactizând uneori cu albii, iar alteori alăturându-se rezistenţei mapuche. Au fost incluşi în politica de exterminare din anii 1880 şi crearea ulterioară a mai multor rezervaţii nu a putut stopa procesul de extincţie fizică şi culturală.

Denumire: aonek’enk; tehuelche sunt cunoscuţi şi sub numele de „patagonezi”, nume dat de Magellan din cauza mărimii picioarelor lor („patas”) sau referindu-se la un uriaş, eroul unui roman cavaleresc celebru în acea perioadă.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …