Tegreeni

Tegreenii sunt o populaţie din nordul Etiopiei (regiunea-stat nr. 1, „Tegray”) şi sudul Eritreei (provinciile Hamasen, Saraye, Akala Guzay) (circa 6 milioane de persoane).

Cantitatea redusă de precipitaţii de pe terasele înalte, cu climă salubră, răcoroasă, locuite de tegreeni (presiune demografică mare) este totuşi suficientă pentru cultivarea cerealelor, cu ajutorul plugurilor primitive, asociată cu creşterea bovinelor pentru tracţiune, a rumegătoarelor mici şi a păsărilor de curte.

Structura familială, foarte puternică, garantează accesul la pământ prin resti selmi ogorul primit ca moştenire. Descendenţii fondatorului eponim al comunităţii locale au nevoie de aprobarea adunării săteşti (bayto) a bătrânilor pentru a avea acces la ogoarele colective şi pentru a participa la redistribuirea periodică a ogoarelor comunităţii.

Ca şi la amhara, circumcizia la băieţi, excizia la fele, tabuurile alimentare şi posturile asigură coeziunea societăţii, care pe de altă parte este marcată de o intensă dimensiune mesianică (sentimentul de a fi un popor ales, cu o filiaţie mai „pură” din regele Solomon decât populaţia amhara, cel puţin din punct de vedere lingvistic).

Creştinismul ortodox monofizit este majoritar, alături de catolicism, protestantism şi islam. Se mai remarcă, pe lângă participarea frecventă la ceremoniile zar (exorcizarea celor posedaţi de un zar, în timpul unor şedinţe nocturne în cadrul cărora se sacrifică bovine) şi practicile de divinaţie, vestigii ale cultelor precreştine.

Tegrenna (tegrigna/itigrinia), o ramură a grupului de limbi afro-semite, se trage direct din gheză (etiopiana veche), folosind alfabetul silabic al acesteia. Deşi în prezent este încurajată, utilizarea ei este concurată de amharică.

Arta

Arta frescelor a atins un punct culminant la Tegre. Subiectele religioase sau profane pictate pe piei, pânză sau pe pereţii bisericilor şi în locuri publice (cafenele) sunt întotdeauna tratate în spiritul regulilor picturii icoanelor. Cântările religioase în limba gheză au marcat profund muzica profană etiopiană.

Istoric

Tegre se află în partea centrală a teritoriului stăpânit de regii din Aksum (secolul al III-lea î.Hr. - secolul al VIII-lea d.Hr.). Creştinarea a avut loc în secolul al IV-lea.

Istoria tegreenilor a fost de atunci corelată cu cea a populaţiei amhara, cealaltă componentă istorică a regatului etiopian, căreia i-au respins în mod constant imperialismul politic; cvasiautonomia conducătorului lor (ras) Mikael şi a succesorilor lui (secolele XVII-XIX); sprijin ezitant acordat lui Menelik care, în ciuda victoriei de la Adoua, i-a „abandonat” pe tegreeni italienilor; refuzul de a se integra în statul etiopian restaurat (revolta wayyane zdrobită în 1942); ostilitate faţă de puterea rezultată în urma revoluţiei din 1974 şi participarea la lupta de independenţă eritreană.

În prezent tegreenii se află într-o situaţie dificilă, împărţiţi între Etiopia (pe care o domină şi a cărei structură federală marchează revanşa lor asupra populaţiei amhara) şi Eritreea, unde ei constituie elementele motoare ale efortului de unificare.

Circa 700.000 de eritreeni musulmani, printre care numeroşi tegreeni, s-au refugiat în anii 1970-1980 în Sudan, unde situaţia lor este influenţată de relaţiile încordate dintre Khartoinn şi Asmara.

Denumire: tigreeni, tegre; tigare utilizat frecvent, este impropriu; tegray.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …