Teda

Teda sunt păstori de cămile nomazi răspândiţi în Ciad, Niger şi Libia.

La origine erau concentraţi în masivul Tibesti, de unde s-au revărsat pe de-o parte spre Fezzan şi pe alta spre Borku şi Ennedi (circa 160.000, adică a cincia parte a populaţiei tubu).

Denumire: tedaga.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …