T’boli

T’boli sunt o populaţie din Filipine, trăind în sud-vestul insulei Mindanao (aproximativ 800.000 de persoane).

Aparţinând ansamblului protomalaez, t’boli sunt seminomazi, practicând agricultura pe terenuri defrişate prin incendiere (orez, porumb, plante cu tuberculi) şi trăind în cătune de trei sau patru case, constituite pe bază de legături de consangvinitate şi de afinitate.

Sistemul de înrudire este bilateral. E acceptată poligamia. Litigiile (mai ales divorţuri) sunt rezolvate prin intervenţia liderilor locali datu.

Au culte închinate unui număr mare de entităţi (plante, păduri, munţi etc.), dar sunt din ce în ce mai mult supuşi influenţelor creştine şi musulmane. Vorbesc o limbă austroneziană.

Arta

Sunt celebri pentru gongurile, zurgălăii, bijuteriile şi macetele împodobite cu motive geometrice şi pentru ţesăturile din cânepă de Manila cu desene geometrice complexe.

Obicei

Cu ocazia căsătoriilor, aranjate şi implicând plătirea unei importante compensaţii matrimoniale, au loc lupte între caii familiei soţiei şi cei ai familiei soţului.

Denumire: t’boli, tagabili.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …