Tata doarme?, de Mircea Sântimbreanu (comentariu literar, rezumat literar)

Tata doarme?, de Mircea Sântimbreanu, este o schiţă care face parte din volumul Recreaţia mare, a cărui primă ediţie a fost publicată în 1965 la Bucureşti.

Recreaţia mare, de Mircea Sântimbreanu (comentariu literar, rezumat literar)

Mircea Sântimbreanu

Fragment

- Sst! Tata doarme! Ce tropăiţi aşa?

Încruntată, cu degetul la buze, Dana se răstea la prichindeii care se buluceau dupăind şi chiţcăind pe scări în sus.

- Uşcheala, mai fulgeră fetiţa, şi să nu vă mai prind pe aici cu v-aţi-ascunselea voastră! S-a înţeles?

Apoi închise cu grijă uşa apartamentului şi porni, călcând numai pe covoraşe spre odăiţa ei. Se aşeză ceva mai răzbunată la masa plină de cărţi şi caiete şi începu să răsfoiască... o revistă de modă.

Nu peste mult soneria o scoase din visare, iar Dana, aproape împiedicându-se în capotul de casă, se repezi val-vârtej spre uşă. Era Didi, colega ei de bancă.

- De ce suni atâta? pufni ea. Tata doarme! Vino încetişor... Intrară amândouă pe vârful degetelor, apoi începură să şuşotească, întorceau pe toate părţile şi forfecau fiecare model.

- Ăsta nu, ăsta parcă, uite combinaţia asta, ce zici de garnitura aia, se poartă, nu se mai poartă... Ce bine îmi pare că ai venit... Vrei o dulceaţă? Fotografiile le-ai văzut? Scrisoarea de la Gică ţi-am arătat-o?

De la Gică trecură la Tică, apoi la Lică... Despre Rică erau foarte multe de spus, aşa încât nici nu îşi dădură bine seama că afară se întunecase.

- Punem televizorul? îndrăzni Didi.

- Da, dar încet, fără sunet. Doarme tata! Ştii, el lucrează în schimbul de noapte, se scoală peste o oră. Săracul, mi-e aşa de milă de el, acuş trebuie să se trezească...

Pâş-pâş trecură în altă odaie şi dădură drumul la televizor. Pe ecran apăru, în chip de bucătar, Dem Rădulescu, iar Didi izbucni în râs.

- Sst! Doarme tata!

Emisiunea nu dură mult şi, fără vorbe, parcă înţelese, cele două se opriră cu ochii la casetofon.

- Am un Marius Ţeicu şi un Johny Holliday...

- Da? Grozav! Dă-l, tu, mai tare!

Şi, legănându-se, Didi învârtea toate butoanele până când Dana tresărea speriată şi, alarmată grozav, ducea degetul la buze:

- Mai încet, tu, doarme tata!

Dar tata nu dormea. Se zvârcolea în toate chipurile, voia să adoarmă. Voia să se odihnească, dar nu putea aţipi. Îl frământa ceva, fără îndoială. Trăgea plapuma peste cap, îşi înfunda faţa în perne, se chinuia, dar somnul nu se lipea de el. Cum să poţi adormi când fetiţa ta are la matematică doi de 5? Şi la fizică de ce are 4? Ce se întâmplă? Cum s-o ajute el? Şi mai ales, când? Când? Şi se tot zvârcolea fără somn.

Iar fetiţele îşi povesteau acum filme cu cowboy. Şi abia când ultimul şerif cu ultimul glonte doborî pe ultimii doi bandiţi, iar în odaia de alături izbucni ceasul deşteptător, Dana se repezi la masa de lucru. Apucă din zbor prima cărţoaie, apoi şuieră spre musafiră:

- Şase! Fă-te că-nvăţăm! S-a trezit tata...

Check Also

Visează androizii oi electronice?, de Philip K. Dick (comentariu literar, rezumat literar)

Philip Kindred Dick (16 decembrie 1928, Chicago, Illinois, Statele Unite – 2 martie 1982, Santa …

Visările unui hoinar singuratic, de Jean-Jacques Rousseau (comentariu literar, rezumat literar)

Jean-Jacques Rousseau (28 iunie 1712, Geneva, Elveţia – 2 iulie 1778, Ermenonville, Franţa) – scriitor. …

Virgina în grădină, de A.S. Byatt (comentariu literar, rezumat literar)

A.S. Byatt (pseudonimul literar al Antoniei Susan Drabble) (24 august 1936, Sheffield, Marea Britanie – …

Viii şi morţii, de Patrick White (comentariu literar, rezumat literar)

Patrick Victor Martindale White (28 mai 1912, Knightsbridge, Londra, Marea Britanie – 30 septembrie 1990, …

Vieţi pârjolite, de Ricardo Piglia (comentariu literar, rezumat literar)

Ricardo Piglia (24 noiembrie 1941, Adrogue, Argentina) – scriitor. Titlul original: Plata quemada Prima ediţie: …