Ţara Românească în timpul domniei lui Radu cel Mare, Neagoe Basarab şi Radu de la Afumaţi

Situaţia e mult asemănătoare celei din Moldova şi în Ţara Românească. Boierimea mare, în frunte cu Craioveştii, era adevărata stăpână a ţării. Făcea şi desfăcea domniile după cum îi dictau interesele.

Chiar şi Radu cel Mare (1495-1508) a trebuit să accepte această supremaţie, să sporească tributul faţă de Poartă de la 8.000 la 12.000 de ducaţi. Ca urmare a legăturilor cu regele Ungariei, Radu obţine domeniul Geoagiului în Transilvania.

După moartea lui Radu au urmat patru ani de lupte intestine foarte păgubitoare pentru ţară. În cele din urmă Craioveştii l-au impus la domnie pe unul din neamul lor, Neagoe, care pentru a-şi justifica ascensiunea şi-a luat patronimicul de Basarab (1512-1521).

Având sprijinul puternicei familii boiereşti oltene, Neagoe a reuşit să asigure o mai mare autoritate domniei şi să se ocupe mai îndeaproape de viaţa culturală, ctitorind frumoasa biserică episcopală de la Curtea de Argeş şi patronând lucrarea Învăţăturile lui Neagoe către fiul său Teodosie.

Moartea lui Neagoe a prilejuit noi lupte interne, Ţara Românească ajungând la un pas de a fi transformată în paşalâc turcesc. Salvarea i-a venit din partea forţelor sociale patriotice, a maselor populare cărora li s-a unit şi o parte a boierimii.

Acestea au impus la tron pe Radu de la Afumaţi (1525-1529), care, sprijinit pe o largă mişcare populară, a reuşit să depăşească momentul critic. Piatra de mormânt a lui Radu din biserica de la Curtea de Argeş, o adevărată cronică eroică, enumera cele 20 de lupte ale domnului muntean, cele mai multe câştigate şi care au salvat ţara dintr-o situaţie foarte critică.

Check Also

Cultura în Moldova şi Ţara Românească în secolul al XVII-lea

Problemele culturii româneşti capătă în cursul secolului al XVII-lea o complexitate tot mai mare, datorită …

Recâştigarea independenţei Ţării Româneşti (1595-1596). Încercarea de instaurare a regimului boieresc

La 20 mai 1595, se încheia la Alba Iulia de către ambasada de boieri trimisă …

Domniile fanariote în Moldova şi Ţara Românească

Anii 1711, în Moldova, şi 1716, în Ţara Românească, au deschis o nouă pagină în …

Intensificarea exploatării ţărănimii în Moldova şi Ţara Românească în a doua jumătate a secolului al XVI-lea

În ceea ce priveşte relaţiile de producţie, a doua jumătate a veacului al XVI-lea se …

Raporturile Ţării Româneşti cu Moldova, Polonia şi Ungaria în timpul lui Mircea cel Bătrân

Pentru a lupta cu succes împotriva primejdiei otomane, Mircea cel Bătrân a căutat să întreţină …