Tai

Taii sunt un ansamblu de grupuri trăind în văile şi ariile depresionare din ţinuturile deluroase şi muntoase aflate în nordul Vietnamului (circa 2,3 milioane de persoane).

Taii (transcriere mai corectă decât „thai”, pentru că t-ul nu este aspirat) din Vietnam sunt subgrupuri ale vastului ansamblu (peste 50 milioane de persoane) de populaţii thai care trăiesc între valea fluviului Brahmaputra, din estul Indiei, şi provincia Guanxi (sudul Chinei), trecând prin Birmania. Thailanda, Yunnan şi Laos. Fiecare grup este destul de diferit de celelalte pentru a putea fi considerat o societate aparte.

Taii din Vietnam sunt reprezentaţi în special de taii negri şi taii albi, stabiliţi la vest de Fluviul Roşu, şi de tay (sau tho), trăind la est de fluviu. Sunt în primul rând rizicultori, având orezarii irigate pe fundul văilor şi pe versanţi terasaţi; mai rar, pe pante, se întâlnesc culturi realizate prin esartaj (orez ncirigat).

Pentru irigarea orezăriilor, taii din Vietnam recurg adeseori la instalaţii speciale numite noria, care alimentează canalele de irigaţie pornind din râuri. Pe versanţi cultivă şi manioc, porumb (mai ales pentru hrana porcilor), indigo (pentru vopsit), duzi (creşterea viermilor de mătase) şi bumbac (ţesături).

În mod tradiţional cresc bivoli, porci, cai şi păsări. Pescuitul cu plasele sau cu ajutorul vârşelor şi barajelor, este bine dezvoltat, în vreme ce vânătoarea nu este decât o activitate complementară. În prezent lucrează însă în aproape toate domeniile (comerţ, administraţie, armată, sectorul sanitar etc.).

Deşi de la sfârşitul perioadei coloniale franceze în regiunile locuite de tai au început să .se dezvolte oraşe, majoritatea populaţiei continuă să trăiască în sate mari, alcătuite din case pe piloni mai mult sau mai puţin acoperite de o perdea de vegetaţie luxuriantă. Construite din lemn şi bambus, casele au dimensiuni şi forme diferite în funcţie de grup.

Acoperişurile de natură vegetală fac loc treptat acoperişurilor din ţiglă. Influenţaţi doar în mică măsură de budism şi în ciuda influenţelor taoiste primite de tay, taii din Vietnam practică în principal cultul strămoşilor, alături de alte culte închinate spiritelor (phi) ocrotitoare ale ogoarelor, pământului, casei, satului etc. şi celor malefice care sălăşluiesc în codri, în râuri, pe povârnişurile despădurite etc.

Societatea este foarte ierarhizată şi organizată în fiefuri (muong) în cadrul cărora celelalte minorităţi etnice au fost cel mai adesea ţinute în vasalitate. Sistemul patriarhal a păstrat şi unele obiceiuri matriarhale; astfel, la tai, tinerii căsătoriţi locuiesc timp de şapte până la opt luni la părinţii soţiei înainte de a se stabili în casa soţului, în vreme ce la tay tânăra nevastă nu îşi urmează definitiv bărbatul decât imediat înainte de naşterea primului copil.

Numeroasele dialecte tai aparţin grupului tai din ramura tai-kadai a familiei austro-asiatice.

Istoric

La fel ca toate populaţiile care trăiau în sudul Chinei, taii din Vietnam s-au confruntat cu expansiunea chineză încă de la începutul mileniului I î.Hr. şi au întreprins o lungă migraţie către sud. Câteva secole mai târziu, grupurile tay au ajuns în văile din nord-estul ţinutului, venind din provincia Guanxi.

În 257 î.Hr., sub conducerea căpeteniei Thuc Phan, grupul tay a cucerit regatul protovietnamez Van Lang şi a format regatul Au Lac împreună cu grupul lac viet. De atunci istoria taylorcste strâns legată de cea a grupului vict kinh, ei luptând mereu alături de aceştia din urmă în cursul numeroaselor conflicte cu China.

În schimb, taii negri şi taii albi au sosit mult mai târziu, între secolele al VII-lea şi al X-lea d.Hr., prin Yunnan, şi respinşi de lao, s-au instalat în ţinuturile înalte dintre văile Mekongului şi Fluviului Roşu. Fiind ţinuţi la distanţă de aceste fluvii mari, ei nu şi-au putut întemeia un stat, ci doar o serie de fiefuri, dintre care Muong Thanh (Dien Bicn) şi Muong Lai (Lai Chau) au fost cele mai importante.

Siliţi să lupte în repetate rânduri împotriva chinezilor şi să reziste diferitelor valuri de migraţie provenite din sudul Chinei, taii din Vietnam au fost înrolaţi în număr mare ca auxiliari în armata franceză din Indochina, însă cei care s-au bătut alături de viet-minhi au făcut-o cu mai multă convingere.

 

Denumire: tây, thai, tho, tai; tay, tay dam (negri), tay khao (albi).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …