Tag Archives: Zuluş

Zuluşi

Zuluşii sunt o populaţie din Africa de Sud, cu un teritoriu cuprins între lanţul de munţi Drakensberg şi Oceanul Indian, alcătuit în cea mai mare parte din dealuri acoperite cu pajişti sau păduri, cu climă caldă şi umedă (circa 5 milioane de persoane). Patrilineari şi poligami, zuluşii practică agricultura şi creşterea animalelor. Vitele au un rol-cheie în societate, nu atât din punct de vedere alimentar cât mai ales prin funcţia lor socială şi religioasă. Sunt folosite în tranzacţiile legate de căsătorie şi asigură o legătură strânsă cu lumea strămoşilor, cărora li se sacrifică boi. Vorbesc isizulu, limbă ngoni din grupul …

Read More »