Tag Archives: Ziarişti

Nicolae Deleanu

Nicolae Deleanu (16 septembrie 1903, Bucureşti – 10 aprilie 1970, Bucureşti) – prozator şi ziarist. Este fiul lui Ştefan Deleanu, muncitor. Îşi întrerupe studiile liceale în 1916, din cauza greutăţilor materiale; lucrează ca ucenic într-un atelier de armurărie. Se întoarce la liceu în toamna lui 1918 şi este exmatriculat peste câteva luni pentru că participase la demonstraţia de la 13 decembrie din acel an. A fost reînscris la intervenţia lui N. Iorga, impresionat de figura adolescentului slăbuţ şi îmbrăcat sărăcăcios pe care îl întâlnea adesea în anticariatele bucureştene. A îndeplinit diverse munci pentru a-şi putea plăti taxele şcolare. În 1920 …

Read More »

Frederic Dame

Frederic Dame (29 martie 1849, Tonnerre, Franţa – 30 aprilie 1907, Bucureşti) – ziarist şi cronicar dramatic. Gazetar francez cu studii de drept, fondator al unei publicaţii literare, „L’Avenir” (1868), colaborator la ziarele „Le Gaulois”, „Le Figaro” şi redactor la „La Cloche” şi „Le Corsaire” (în ale cărui pagini era prezent şi Baudelaire), Dame publica, în 1870, poemul L’Invasion, şi o carte asupra Comunei, La Resistence. Îl cunoştea pe poetul Isidore Ducasse, ce şi-a semnat cunoscutul poem Les Chants de Maldoror cu pseudonimul Contele de Lautreamont (între cei cărora acesta le dedica volumul Poesies era şi Dame, menţionat ca „director …

Read More »

Theodor Cornel

Theodor Cornel (pseudonimul literar al lui Toma Dumitriu) (1874, Bucureşti – 20 februarie 1911, Bucureşti) – prozator şi ziarist. Şi-a făcut studiile în capitală şi a debutat în 1896 cu proză, în „Lumea nouă literară şi ştiinţifică”. În 1897 pleacă la Paris, unde rămâne unsprezece ani, desfăşurând o meritorie activitate publicistică: este redactor la cotidianul „La Roumanie”, în 1901 editează împreună cu criticul muzical Stan Golestan şi cu scriitorul Fernand Brulin „Revue franco-roumaine”. Mai colaborează (uneori şi cu pseudonimele Tristis, Le Petit Roumain, Parize) Ia „La Revue blanche”, „Le Courier europeen” şi la periodice din ţară („Evenimentul”, „Adevărul”, „Conservatorul”, „Voinţa …

Read More »

Dumitru Corbea

Dumitru Corbea (pseudonimul literar al lui Dumitru Cobzaru) (6 septembrie 1910, Sârbi, judeţul Botoşani – 26 martie 2002, Bucureşti) – poet, prozator şi ziarist. Este fiul Ecaterinei (născută Filipescu) şi al lui Dumitru Cobzaru, ţărani. Lucrează ca băiat de prăvălie, argat la un boier, ucenic la un meşter stoler, este şi copil de trupă. Elev mai întâi la o şcoală de cântăreţi bisericeşti, intră apoi la Şcoala Comercială din Botoşani, pe care reuşeşte s-o termine, şi este angajat pedagog la Şcoala de Arte şi Meserii. În 1934 vine la Bucureşti, unde colaborează la revistele „Viaţa românească”, „Azi”, „Cuvântul liber” şi …

Read More »

Eugeniu Carada

Eugeniu Carada (29 noiembrie 1836, Craiova – 10 februarie 1910, Bucureşti) – ziarist, traducător şi autor de versuri. Tatăl său se trăgea dintr-o familie de boieri bucureşteni, cu rădăcinile spiţei coborâte spre 1600, în timp ce mama, o Slăvitească, provenea dintr-o veche familie din Oltenia. După studii urmate în particular la Craiova şi un bacalaureat în litere obţinut, probabil, în Franţa, Carada frecventează, la College de France, cursuri de drept şi literatură. Precoce şi activ, la 1848 asigură legătura dintre revoluţionarii craioveni şi comandamentul trupelor turceşti, care îl folosea ca dragoman. El face, pe ascuns, şi oficiul de curier al …

Read More »

Ioan Scipione Bădescu

Ioan (Ioniţă) Scipione Bădescu (15 mai 1847, Răştolţ, judeţul Sălaj – 4 septembrie 1904, Botoşani) – poet, ziarist şi culegător de folclor. Era al doisprezecelea copil al protopopului Ion Bădescu. A urmat liceul românesc din Beiuş, pe care l-a terminat în 1867. A încercat apoi să studieze la Universitatea din Pesta; probabil din motive politice, pleacă la Bucureşti, iar de aici, la Iaşi, unde urmează şi termină cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie. Devenit membru al Junimii încă din studenţie, semnează în „Convorbiri literare”, este redactor la „Curierul de Iaşi” şi întemeiază, alături de T. Codrescu la început, un ziar …

Read More »

Nicolae Batzaria

Nicolae Batzaria (18 martie 1874, Kruşovo, Macedonia – 28 ianuarie 1952, Bucureşti) – prozator şi ziarist. Este fiul lui Constantin Batzaria, agricultor înstărit şi negustor. A urmat primele clase în satul natal, cu un învăţător chemat din România, pentru a merge apoi la liceul românesc din Bitolia. Absolvent din 1891 al liceului, este inclus între cadrele didactice în 1891-1892 şi 1895-1902, între timp având şi alte profesiuni (conductor tehnic, negustor). Continuă studiile la Bucureşti, unde frecventează cursuri la Litere şi Drept. Pentru un timp, va fi profesor şi director la şcoala din localitatea natală, profesor la gimnaziul din Ianina, interpret …

Read More »

George Bariţ

George Bariţ (Bariţiu) (24 mai 1812, Jucu de Jos, judeţul Cluj – 2 mai 1893, Sibiu) – ziarist şi mentor cultural. Este fiul Anei Rafila (născută Cornea) şi al preotului Ioan Pop-Bariţ. Bariţ învaţă la şcoala maghiară din Trascău (Rimetea), la gimnaziul din Blaj şi apoi la Liceul Piarist din Cluj frecventând „humanioarele”. În 1829, se înscrie la Facultatea de Filosofie din Cluj. În pofida restricţiilor, îşi procură şi citeşte cu aviditate cărţi în limba română. După absolvire, revine la Blaj şi intră student la Teologie. Sunt anii când îi cunoaşte pe Simion Bărnuţiu şi Timotei Cipariu, când participă ca …

Read More »

Ştefan Baciu

Ştefan Baciu (29 octombrie 1918, Braşov – 7 ianuarie 1993, Honolulu, Hawaii, Statele Unite) – poet, eseist, memorialist, ziarist, traducător, profesor şi diplomat. Este fiul Elisabetei (născută Sager) şi al lui Ioan Baciu, profesor de limba germană. Urmează, între 1929 şi 1937, Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov, unde îi are profesori pe tatăl său, pe Octav Şuluţiu şi pe Emil Cioran. A absolvit în 1941 Facultatea de Drept din Bucureşti. A fost redactor la „Universul literar” (1938-1943), secretar particular al ambasadorului Ion Lugosianu, director al ziarului „Universul” (1940-1944), secretar de redacţie la „Gândirea” (1941-1944); din august 1944, redactor la „Libertatea”, …

Read More »

Ion C. Bacalbaşa

Ion (Iancu) C. Bacalbaşa (24 iulie  1863, Brăila – 10 iunie 1918, Bucureşti) – dramaturg, cronicar dramatic şi ziarist. Este fiul Anetei (născută Bobescu) şi al lui Costache Telescu, gazetar şi poliţist, şef al poliţiei brăilene. După studii liceale făcute la Brăila şi Bucureşti, a urmat cursurile Facultăţii bucureştene de Litere. În anul 1886 a început activitatea jurnalistică la gazeta „Lupta” a lui George Panu. A colaborat, deseori sub pseudonimele Memphis, Moşu, Tel, la diverse periodice politice şi literare dintre 1886 şi 1918, printre care „Lupta”, „Epoca”, „Ziua”, „Cronica”, „Adevărul”, „Revista idealistă”, „Minerva”, „Înainte” etc. La unele a fost redactor, …

Read More »