Tag Archives: Yombe

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka şi Mvouti) din Republica Democrată Congo. Câteva grupuri trăiesc şi în nord-vestul Angolei (aproximativ 300.000 de persoane). Teritoriul lor, în parte muntos, este acoperit de păduri presărate cu poieni cu vegetaţie ierboasă. Reţeaua hidrografică este densă. Muncile agricole (cultivarea de banane, fasole, igname, manioc, batate dulci) sunt împărţite între bărbaţi şi femei, în epoca colonială s-a introdus şi tutunul. Se practică vânătoarea, creşterea animalelor şi culesul. Popoarele lumii Yombe sunt un subgrup independent al populaţiei kongo. Au o organizare clanică matrilineară. Şeful de clan deţine …

Read More »