Tag Archives: Vasile Conta

Vasile Conta

Vasile Conta (15 noiembrie 1845, Ghindăoani, judeţul Neamţ – 21 aprilie 1882, Iaşi) – filosof, jurist, poet, publicist, estetician şi politician. Şi-a făcut studiile elementare la Târgu Neamţ, liceul la Iaşi, după a cărui absolvire se înscrie, în 1868, la Facultatea de Drept din Iaşi. În anul 1869, printr-un concurs de împrejurări, viitorul filosof urmează cursurile Institutului de Comerţ din Anvers pe care le încheie în 1871; obţine, apoi, titlul de doctor în ştiinţe juridice (1872). În tinereţe, pe când se afla în Belgia, Conta s-a apropiat de ideile socialiste, participând, la întrunirile Internaţionalei. După întoarcerea în ţară, avea să …

Read More »

Vasile Conta, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Vasile Conta, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 90 din 25 aprilie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Articole şi traduceri, Bucureşti, 1974. Vasile Conta este preţuit de Eminescu ca un intelectual cu o bună pregătire de specialitate şi cu înclinaţii spre speculaţii filozofice. Asupra aspectului din urmă insistă şi în articolele din „Curierul de Iaşi” (Opere IX. Publicistica). Scrisoarea la care face menţiune poetul se publică în „Timpul” în 1880 (Opere XI. Publicistica). Eminescu transferă în evocarea sa şi două versuri din Luceafărul („Căci toţi se …

Read More »

Proiectul d-lui Conta asupra instrucţiunii, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Proiectul d-lui Conta asupra instrucţiunii, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 29 din 8/20 februarie 1881. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XII. Publicistica. Proiectul de reformă a învăţământului este prezentat în linii generale în Mesajul Tronului din 15 noiembrie 1880. Eminescu îi face loc în coloanele „Timpului” în mai multe numere. Proiectul stârneşte proteste din partea cadrelor didactice, care întocmesc un memoriu către Corpurile legiuitoare. Această acţiune determină Adunarea Deputaţilor să nu-l supună dezbaterii şi documentul rămâne în arhiva secţiunii. Eminescu comentează Proiectul în două articole …

Read More »