Tag Archives: Vasile Alecsandri

Lamartine, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Evocarea Lamartine, de Vasile Alecsandri, scrisă cu prilejul morţii poetului, survenită în martie 1869, a fost publicată în „Convorbiri literare”, nr. 2 din 15 martie 1869. Alecsandri îl cunoscuse personal pe marele poet şi om politic francez Alphonse de Lamartine, cu prilejul misiilor sale politice în Apus şi-l preţuia atât pentru creaţia sa literară cât şi pentru sprijinul pe care-l acordase cauzei Unirii românilor (conferă G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri). Vasile Alecsandri

Read More »

Prietenii românilor, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Articolul Prietenii românilor, de Vasile Alecsandri, a fost publicat în „România literară”, nr. 12 din 20 martie 1855 şi este un cald omagiu adus prietenilor din Franţa ai românilor, care susţinuseră cauza poporului român peste hotare: St. Marc de Girardin, Felix Colson, I.A. Vaillant, A. Baligot de Beyne, H. Desprez, A. Billecocq, Jules Michelet, Ubicini – unii dintre ei cunoscând nemijlocit ţara şi poporul nostru: St. Marc de Girardin vizitase Principatele Dunărene în 1836, I.A. Vaillant fusese profesor la Bucureşti timp de mai mulţi ani, Billecocq fusese consul al Franţei în Principate, Ubicini se afla la Bucureşti în timpul revoluţiei …

Read More »

Melodiile româneşti, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Articolul Melodiile româneşti, de Vasile Alecsandri, publicat în „România literară”, nr. 9 din 27 februarie 1855, se ocupă de două culegeri de cântece populare româneşti tipărite una „într-un album foarte elegant”, la Leopol, de bucovineanul Charles Miculi, iar cealaltă la Viena, în 1850, de Henri Ehrlich. Articolul, având la sfârşit menţiunea „va urma”, a rămas neterminat. El se înscrie, ca şi celelalte apărute în paginile „României literare”, în preocuparea centrală a revistei: „răspândirea ideii Unirii şi adâncirea în cercurile largi a conştiinţei naţionale” (conferă G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri). Vasile Alecsandri

Read More »

Satire şi alte poetice compuneri de prinţul Antioh Cantemir, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Satire şi alte poetice compuneri de prinţul Antioh Cantemir, de Vasile Alecsandri, a fost publicat în „Propăşirea”, nr. 23 din 17 iunie 1844, la rubrica „Critică”. Articolul elogia traducerea compunerilor lui Antioh Cantemir, făcută de Costache Negruzzi şi Alecu Donici, folosind copios exemple din aceste scrieri satirice care se potriveau şi la adresa clasei conducătoare din Moldova. Vasile Alecsandri Se pare că, din această cauză, cenzura a tăiat din versurile mai îndrăzneţe ale prinţului şi nu din articolul lui Alecsandri (conferă G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri). Antioh Cantemir

Read More »

Prosper Merimee, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Evocarea scriitorului francez Prosper Merimee a fost publicată in „Convorbiri literare” din 15 ianuarie din 1871 şi reprodusă în volumul Proză, 1876. Un fragment se află în manuscrisul nr. 2.253. Întrucât acest fragment se află în cadrul relatării Misiei politice în Francia, Englitera şi Italia, el fusese destinat, probabil, iniţial să facă parte din Istoria misiilor politice, în care Vasile Alecsandri avea de gând să evoce şi alte personalităţi ale vieţii politice şi culturale franceze care îşi manifestaseră simpatia pentru poporul român. Pe Prosper Merimee, Alecsandri îl cunoscuse în timpul voiajului pe care îl făcuse în Spania în 1853, de …

Read More »

Constantin Negruzzi, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Introducerea la scrierile lui Constantin Negruzzi a fost publicată pentru întâia oară în „Convorbiri literare”, nr. 1 din 1 aprilie din 1872, apoi în fruntea volumului de scrieri ale acestuia, apărut la Socec în 1873, fiind reprodusă şi în volumul Proză, 1876. Autograful se află în manuscrisul nr. 4.910. Aflând de moartea vechiului său prieten, alături de care în 1840 se aflase, împreună cu Mihail Kogălniceanu, la conducerea teatrului din Iaşi, Vasile Alecsandri este profund îndurerat. „Când am văzut pentru ultima oară pe părintele d-tale – îi scria el lui Iacob Negruzzi în septembrie 1868, exprimându-şi regretul şi preţuirea pentru …

Read More »

Coradini, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Cele două evocări Coradini, de Vasile Alecsandri, deosebindu-se prin numeroase amănunte, au fost publicate: în „Revista română” din iulie 1862, reluată în volumul Proză, 1876; scrisă în primăvara anului 1876 (manuscrisul nr. 3.489), în „Convorbiri literare”, nr. 5 din august 1876, în cadrul articolului Din albumul unui bibliofil. Existenţa acestui personaj real – tovarăş de luptă, participant activ la mişcarea revoluţionară de la 1848 din Moldova – n-a fost contestată până acum de nimeni, în afară de relativ recent apăruta Bibliografie analitică a limbii române literare – 1780-1866, Bucureşti, 1972, partea I, nr. 298, unde singurul articol al lui Coradini …

Read More »

Alecu Russo, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Vasile Alecsandri a scris două evocări ale lui Alecu Russo: aceea publicată în „Revista română” din iulie 1862, pe care o reproduce şi în volumul Proză, 1876; aceea publicată în „Foaia Societăţii de literatură şi cultură din Bucovina” din 1868, reluată apoi în „Convorbiri literare”, nr. 12 din 1 martie 1873. De Russo îl lega pe Alecsandri o prietenie veche, datând din epoca în care moldoveni şi munteni se adunau la Mânjina lui Costache Negri ca să facă proiecte măreţe pentru renaşterea patriei comune. O mărturie a spiritului de prietenie şi solidaritate care-i unea strâns pe tinerii patruzecioptişti o constituie …

Read More »

Costache Filipescu, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Evocarea Costache Filipescu, de Vasile Alecsandri, a fost publicată pentru prima oară în „Revista română” din iulie 1862, apoi în volumul Proză, 1876. Costăchiţă N. Filipescu (1807-1854), maior, membru al Frăţiei şi al Asociaţiei literare, deputat al Adunării, în care a ţinut un răsunător discurs împotriva concesionării minelor propusă de Trandafiloff („au vorbit ca un înger” – scria Nicolae Bălcescu lui Ion Ghica), era prezent la adunările de la Mânjina din anul 1845, unde confrăţia literară dintre munteni şi moldoveni se prefăcu într-o prietenie strânsă. A făcut legătura între tineretul revoluţionar muntean şi cel moldovean şi a participat la revoluţia …

Read More »

Necolae Bălcescu în Moldova, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Despre Nicolae Bălcescu Vasile Alecsandri a scris în nenumărate rânduri, figura marelui patriot de la 1848 revenind mereu în amintirile sale, asociată cu a celorlalţi tovarăşi de luptă, cu a Elenei Negri, cu activitatea revoluţionară din jurul anului 1848. Evocarea prilejuită de împlinirea a 10 ani de la moartea dramatică a lui Bălcescu, cuprinsă în volumul Proză, 1876, s-a publicat mai întâi în „Revista română” din iulie 1862. Scrisă la Paris, cu intenţia de a fi continuată, ea a fost trimisă prin Ion Ghica revistei lui Alexandru I. Odobescu, a cărei apariţie, în 1861, îl făcuse pe Alecsandri să fie …

Read More »