Tag Archives: Vasile Alecsandri

Murad Gazi sultanul şi Becri Mustafa, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Murad Gazi sultanul şi Becri Mustafa, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă între mai 1874 şi începutul lui februarie 1876, când era definitiv încheiată. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 1 din 1 aprilie 1877, apoi reprodusă în ediţia 1880, vol. III. Becri-Mustafa, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar) Vasile Alecsandri Murad Gazi sultanul şi Becri Mustafa E soare splendid, zgomot de vie sărbătoare, E Bairamul vesel, Stambulul e-n picioare, Dar ce luceşte colo pe stradele adânci? Allah! Allah! deodată Stambulul cade-n brânci… În lături toţi, în umbră, cu faţa la pământ! Nici …

Read More »

Muntele de foc, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Legenda Muntele de foc, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, într-o formă mai puţin întinsă, după toate probabilităţile în 1840. A fost publicată pentru prima oară în revista „Albina românească” nr. 47 din 17 iunie 1843, apoi în „România literară” nr. 4 din 22 ianuarie 1855, în ambele locuri în cadrul bucăţii de proză Suvenire din Italia, Monte di fo, proză introdusă la 1855 în cuprinsul Călătoriei în Africa. Legenda a fost reprodusă ca atare şi în Salba literară (Iaşi, 1857). Vasile Alecsandri Pentru prima oară ca poezie de sine stătătoare şi în forma completă ce o avem, poezia Munte …

Read More »

Muieruşca din Braşău, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Muieruşca din Braşău, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Muieruşca din Braşău Sub tufe de clocotel Zace-un tânăr voinicel, Cu mândruţa lângă el. „Scoală, scoală, măi bărbate, Nu mai tot zace pe spate, Că mi-am urât zilele Mutând căpătâiele Când la cap, când la picioare, Când la umbră, când la soare.” „Oh! dragă muierea mea! Nu pot, nu pot, chiar d-aş vrea, Boala mea nici că s-a duce Pân’ ce tu nu mi-i aduce Mură-albastră şi amară, Sloi de gheaţă-n miez de vară.” „Oh! drăguţ bărbatul meu, Agiuta-ţi-ar …

Read More »

Movila lui Burcel, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Movila lui Burcel, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Movila lui Burcel Într-o zi de sărbătoare, Într-o zi cu mândrul soare Care lumea-nveselea Şi cu aur o-nvelea, Iată, mări, se ivea, Ca alt soare strălucea Domnul Ştefan cel vestit, Domnul cel nebiruit! El pe cal încăleca Şi cu mulţi voinici pleca De la scara curţei lui La biserică-n Vaslui. Clopotele răsuna, Steagurile-i se-nchina. Armăsarii spumega, Frâiele şi le muşca, Iar poporul tot striga: „Să trăieşti, măria-ta!” Când aproape de intrare, Ce s-aude-n depărtare? Glas de om chiuind tare: …

Read More »

Moş bătrân, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Moş bătrân, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Hore. Vasile Alecsandri Moş bătrân Na păcatul! ce văzui Pe colnic, lângă Vaslui? Fată mare, moş bătrân Cerând fetii măr din sân! „Fugi la naiba, ghiuj bătrân, Nu-ţi dau nici un măr din sân. Chiar degeaba ţi l-aş da, Că nu ai cu ce-l muşca, Nici eşti copil mititel Ca să mi te gioci cu el.” „Tu n-ai minte, fata mea! Ochii văd, inima vrea. Copilu-i copilăros, El aruncă mărul gios Şi nici ştie-a-l desmierda, Nici cu el a se giuca!”

Read More »

Mormântul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Mormântul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Doine. Vasile Alecsandri Mormântul Fost-am pe unde-am iubit, Pe mândruţa n-am găsit Şi m-am lăsat dupe vânt Şi am dat de un mormânt. Vântu-mpregiur suspina, Iarba-ncet se clătina. Sărăcuţ, amar de mine! De-aş simţi moartea că vine, Aş lăsa cu giurământ Să mă-ngroape-n cel mormânt!

Read More »

Moldova în 1857, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Moldova în 1857, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă pe la mijlocul lunii martie 1857, curând după numirea lui Vogoride în funcţie de caimacam al Moldovei, când se dezlănţuise, sub patronajul acestuia, o înverşunată acţiune antiunionistă, cu concursul unora dintre boieri. A fost publicată pentru prima oară în Moldova, în pofida cenzurii, într-o foaie volantă. Apare, aproape concomitent, la Bucureşti, în „Concordia” nr. 15 din 27 martie 1857, apoi reprodusă în ediţia 1863, ediţia 1875, vol. II. Poezia face parte din creaţiile literare prin care Alecsandri pledează cauza Unirii. Amintim dintre acestea Hora Unirii şi scenetele Cinel-cinel şi Păcală …

Read More »

Mogoş vornicul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Mogoş vornicul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Mogoş vornicul În oraş, la Bucureşti, Tot să stai şi să priveşti Pe cei şepte voinicei, Mândri puişori de zmei, Şepte fraţi ca şepte brazi, Toţi de-a lui Mogoş cumnaţi Ei în capul podului, În fruntea norodului, Aştepta pe sora lor Şi pe mândru-i soţior, Mogoş, vornicul bogat, Ce glumeşte nencetat. Ei la umbră se culca, Bea voios şi ospăta, Cu ploscuţa închina De cinci vedre ş-o oca, Vadra Ţarigradului, Măsura-împăratului. Iar fratele cel mai mare (Că-i mai mare, minte …

Read More »

Moara de vânt, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Fabula Moara de vânt, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă în primele luni ale anului 1863 şi este dedicată scriitorului Alecu Donici. A fost publicată pentru prima oară în revista lui B.P. Hasdeu, „Lumina” nr. 13-14 din 1863, şi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Fabula este o satiră foarte transparentă la adresa vorbăriei sterile din Camera deputaţilor de atunci, ostilă politicii de reforme democratice a lui Alexandru Ioan Cuza şi străduindu-se, fie prin opoziţie făţişă, fie prin lungi discursuri demagogice, să paralizeze intenţiile de a acţiona ale domnitorului. Vasile Alecsandri Moara de vânt Pe-un deal oarecare, Cu renume sfânta, …

Read More »

Mihu Copilul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Mihu Copilul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Cântice bătrâneşti. Legende – Balade. Vasile Alecsandri Mihu Copilul La dealul Bărbat, Pe drumul săpat Merge haulind, Merge chiuind Mihu copilaş, Mândru Păunaş, Păunaş de frunte, Copilaş de munte. Merge el cântând, Din cobuz sunând, Codrii dismierdând, Din cobuz de os Ce sună frumos. Merge cel voinic Pe-un murguşor mic Pin mezul nopţii, Pin codrul Herţii. Mult e frunza deasă, Noaptea-ntunecoasă Şi calea petroasă! Dar când se urca Şi Murgul călca, Peatra scapăra, Noaptea lumina, Noaptea ca ziua. Merge, mări, merge, Ş-urma li se şterge Pintre frunzi …

Read More »