Tag Archives: Vasile Alecsandri

Les bonnets de la comtesse, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

În iarna 1863-1864, când Vasile Alecsandri atinsese vârsta de 43 de ani, faima lui de poet naţional era recunoscută de toată românimea, de o parte şi de alta a Milcovului, de o parte şi de alta a Carpaţilor, piesele sale cuceriseră scenele teatrelor naţionale de la Iaşi şi de la Bucureşti, ca om politic adusese mari servicii Unirii şi consolidării acestui „fapt împlinit”. Retras la Mirceşti, în zilele iernii acelui an pare să i se fi furişat în suflet ispita de a scrie în limba franceză, în versuri alexandrine, o piesă de teatru într-un act, asupra titlului căreia nu se …

Read More »

Sfredelul dracului, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Sfredelul dracului, adaptare după L’oiseau de passage, de Bayard, „pune în scenă isprăvile unui intrigant Mustocsidis, care încurcă pe toată lumea şi o pune pe scandal” (George Călinescu, Istoria literaturii române). Ideea adaptării acestei comedii franţuzeşti îl ispiteşte pe Alecsandri, aflat la Mirceşti, în timp ce lucra la definitivarea feeriei Sânziana şi Pepelea, în iarna 1880-1881, iar cel care i-o trezeşte este actorul Iulian, al cărui talent, comic putea fi utilizat cu succes într-o farsă de carnaval, gen de care scriitorul nu-şi mai legase de multă vreme numerele. Pentru a valorifica pe scena Teatrului Naţional, condus de prietenul său Ion …

Read More »

La Turnu-Măgurele, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Scriere ocazională, scena în versuri intitulată La Turnu-Măgurele, a fost compusă pentru o reprezentaţie în folosul răniţilor din războiul de la 1877. În acelaşi, timp Vasile Alecsandri scria poeziile ce vor forma ciclul Ostaşii noştri, publicate mai întâi în „Convorbiri literare”. Prima menţiune a piesei o aflăm într-o scrisoare adresată lui Iacob Negruzzi la 1 decembrie 1877: „După Peneş vor mai urma, cred, şi alţii… precum şi o mică comedie în versuri, intitulată La Turnu-Măgurele” (Vasile Alecsandri, Scrisori). Patru zile mai târziu, la 4 decembrie, poetul mărturisea nepoatei sale Lucia Duca: „trăiesc cu gândul viaţa militară a bravilor noştri soldaţi …

Read More »

Cucoana Chiriţa în balon, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Scrisă, probabil, în toamna anului 1874, în tihna de la Mirceşti, „farsa de carnaval” Cucoana Chiriţa în balon era destinată a fi interpretată de acelaşi Matei Millo care interpretase pentru prima oară rolul Chiriţei cu aproape un sfert de veac mai înainte (conferă scrisoarea către Iacob Negruzzi, datată 16 octombrie 1874 – în Vasile Alecsandri, Scrisori, 1904). Alecsandri îi trimite manuscrisul la Bucureşti şi, întrucât Millo întârzia să confirme primirea acestuia, poetul îşi exprima curând nerăbdarea: „Îţi anunţ că am realizat unul din visurile dumitale dragi, acela de a te urca în balon în costumul Chiriţii, ba mai mult, îţi …

Read More »

Modista şi cinovnicul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

La 5 februarie 1841, trei luni după prezentarea cu succes a piesei Farmazonul din Hârlău, Alecsandri aducea în faţa publicului ieşean o nouă piesă, Cinovnicul şi modista, prelucrare, ca şi cea dintâi, dar, ca şi cealaltă, „cu acţiunea şi personajele din viaţa Iaşilor de atunci – ceea ce era de natură să încânte şi să atragă mulţi spectatori” (conferă G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri). În cele două piese – „farse uşoare, bizuite numai pe comic de situaţie […], ironia la adresa provincialilor fascinaţi de moravurile din capitală şi satira deprinderilor moderne sunt singurele atitudini critice ale tânărului dramaturg, dispus …

Read More »

Farmazonul din Hârlău, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

După cum se ştie, prin contractul semnat la 18 martie 1840 cu guvernul din Moldova, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri şi Mihail Kogălniceanu se însărcinau cu direcţia teatrelor francez şi român reunite, pentru o perioadă de patru ani, începând de la 15 mai. Alături de alte obligaţii pe care şi le asumau: procurarea sălii, a decorurilor corespunzătoare fiecărei piese, angajarea actorilor, a orchestrei, cei trei directori trebuiau să se ocupe şi de întocmirea repertoriului şi să asigure un număr de 100 de reprezentaţii pentru stagiunea 1840-1841, din care 75 franţuzeşti şi 25 româneşti. Lipsa unui repertoriu de piese româneşti îi determină …

Read More »

Teatrul lui Vasile Alecsandri

Interesul lui Vasile Alecsandri pentru scenă pare să fi fost stârnit încă de timpuriu de preocupările tatălui său pentru un teatru în „limba patriei”, accesibil tuturor (G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri, Bucureşti, 1965). Tânăr de 17-18 ani, aflat la studii la Paris, el se duce, probabil, adesea la teatru, unde are prilejul să cunoască „acea specie dramatică uşoară, agreabilă, accesibilă publicului, a vodevilului, pe care Scribe, cel atât de la modă, îl îmbogăţise, înlocuind vechile personaje convenţionale prin unele mai reale, cu vorbirea lor, cu ticurile lor, personaje luate din mijlocul societăţii şi făcând publicul să râdă, dar să …

Read More »

Drumul de fer, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Drumul de fer, de Vasile Alecsandri, este un vodevil. Comedia a fost scrisă în iarna 1865-1866 la Mirceşti, după cum reiese din scrisoarea adresată de scriitor lui Alexandru Hurmuzachi la 20 martie 1866 (Drumul de fer făcea parte din „rodul iernii”). G.C. Nicolescu e de părere că la această dată piesa se afla încă în lucru. Tema ei era legată de o problemă deosebit de actuală în acel moment: construirea de căi ferate la noi, foarte necesară pentru prosperitatea ţării, întâmpinată însă cu ostilitate de mulţi, care nu voiau să vadă în aceasta decât că le erau ameninţate unele interese …

Read More »

Paraclisierul sau Florin şi Florica, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Paraclisierul sau Florin şi Florica, de Vasile Alecsandri, este un vodevil. Comedia a fost scrisă la Mirceşti, probabil în iarna 1863-1864, cam în acelaşi timp cu cânticelele Chiriţa în voiaj, Barbu Lăutarul şi La Bucureşti. De altfel, Paraclisierul s-a şi reprezentat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti în aceeaşi perioadă (februarie şi martie 1864) cu Chiriţa în voiaj şi Barbu Lăutarul (conferă şi G.C. Nicolescu). Creată pentru un public nepretenţios, realitate de care Alecsandri era conştient, piesa are o intrigă uşoară, amuzantă, aducând însă pe scenă şi aspecte ale vieţii sociale contemporane, atât rele cât şi bune: parvenitismul, dar şi …

Read More »

Millo director sau Mania posturilor, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Millo director sau Mania posturilor, de Vasile Alecsandri, este un vodevil. „Comedia cu cântice într-un act” era gata scrisă în toamna anului 1865, figurând în lista pieselor lui Alecsandri, alcătuită în vederea publicării repertoriului său dramatic, pe care scriitorul o prezintă lui Pantazi Ghica în scrisoarea din 30 octombrie 1865 (conferă Vasile Alecsandri, Corespondenţă). G.C. Nicolescu presupune că ar fi fost scrisă în iarna 1863-1864, în timp ce Alecsandri se afla la Paris în misiune diplomatică. El se întemeiază pe scrisoarea trimisă de acesta în ianuarie 1864 lui Brănişteanu, în care îl informa că voia să încheie nişte lucrări dramatice …

Read More »