Tag Archives: Vasile Alecsandri

Versuri scrise pe un pergament pentru Ischia, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Versuri scrise pe un pergament pentru Ischia, de Vasile Alecsandri, este o poezie scrisă, după propria indicaţie a autorului, în septembrie 1883. Poezia se află în manuscrisul nr. 819, fila 29v. Vasile Alecsandri Versuri scrise pe un pergament pentru Ischia Frumoasa moartă zace pe-o stâncă-n lina mare Şi pletele-i pe valuri plutesc în legănare Sub raze aurite care-i mângâie faţa. Avea mult foc în suflet; el i-a răpit viaţa!… Dar focul este-al lumei putere creatoare, Prin el frumoasa moartă va renvia la soare.

Read More »

Veneţia, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Veneţia, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă în intervalul septembrie-octombrie 1846 la Veneţia, poate chiar la data indicată în subtitlu. A fost publicată pentru prima oară în ediţia 1853, apoi reprodusă în ediţia 1863 şi ediţia 1875, vol. I. Data de 11 septembrie 1846 este cea a instalării celor doi tineri în locuinţa lor din Palatul Benzon de la Veneţia, dată căreia poetul îi acorda o mare însemnătate. În jurnalul în care poetul consemnează amănuntele acestui episod din viaţa lui, între altele, spune privitor la acest moment: „În sfârşit, suntem la noi acasă şi la Veneţia: 11 septembrie 1846 …

Read More »

Vântul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Vântul, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă probabil în toamna 1868. Din scrisoarea de la 21 decembrie 1868, când o expedia, împreună cu alte pasteluri (între care era atunci încadrată), lui Iacob Negruzzi, rezulta că e de curând scrisă, ca şi celelalte poezii ce o însoţeau. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 23 din 1 februarie 1869, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Vântul Vântul e copil zburdalnic, fără milă, nici mustrare, Care-mpinge-n rea furtună toate vasele pe mare, Şi, ca lupul după turme, se alungă după nori, Şi doboară stejari …

Read More »

Vântul de la miazăzi, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Deşi la finele poeziei Vântul de la miazăzi, de Vasile Alecsandri, se arată foarte clar ca dată a compunerii ei luna martie 1876, poezia este anterioară acestui moment. Într-o scrisoare din 10 februarie 1876 Alecsandri o anunţă, iar în manuscrisul nr. 818 poezia e datată chiar: „decembrie 1875”. A fost publicată pentru întâia oară în revista „Convorbiri literare” nr. 12 din 1 martie 1876, cu indicaţia de dată: „februarie 1876”, apoi reprodusă în ediţia 1880, vol. III. Vasile Alecsandri Vântul de la miazăzi Vântul de la miazăzi Cu zăpadă se hrăneşte, Într-o noapte şi-ntr-o zi El pe dealuri o topeşte, …

Read More »

Vânătorul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Vânătorul, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, după toate probabilităţile, în primăvara anului 1868. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 5 din 1 mai 1868, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Vânătorul Vânătorul pleacă grabnic la a ziorilor ivire, Şi pe soare, falnic oaspe, îl salută cu iubire. Lumea veselă tresare, mii de glasuri sunătoare Celebrează însoţirea naturei cu mândrul soare. Valuri limpide de aer, ca o mare nevăzută, Trec alin pe faţa lumii şi din treacăt o sărută. Pe câmpia rourată pasul lasă urmă verde, Ce-n curând sub raza caldă …

Read More »

Vânători şi vânătoare, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Vânători şi vânătoare, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă la o dată ce nu poate fi precizată. A fost publicată pentru prima oară în revista „Convorbiri literare” nr. 20 din 15 decembrie 1871, sub titlul Vânătorii, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Vânători şi vânătoare Pe geana câmpului albiu Se vede-un codru mare, Lucind sub soarele gălbiu, Ş-un sat perdut în zare. Răsună codrul de-mpuşcări. De chiote voioase, De urlete şi de lătrări Pe culmele râpoase, Căci e vânatul cel domnesc La urşi cu negre blane, La lupi ce-n fugă clănţănesc, La vulpele codane… Sub crengile …

Read More »

Valul lui Traian, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Valul lui Traian, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, după indicaţia poetului însuşi, în 1874. A fost publicată pentru prima oară în revista „Columna lui Traian” nr. 9 din 1874, apoi reprodusă în ediţia 1875, vol. III. Vasile Alecsandri Valul lui Traian Pe câmpia dunăreană care fuge-n depărtare, Unde ochii se afundă dintr-o zare-n altă zare Ca pe sânul fără margini şi pustiu de ocean, Unind două orizonuri, iată valul lui Traian! El se-ntinde ca o brazdă ce pe urma-i colosala A săpat, în primul secul, o triremă ideală. Sau ca frânghia destinsă a giganticului arc Ce-l purta, luptând …

Read More »

Ursiţii, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Ursiţii, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, după indicaţiile poetului din manuscrisul nr. 1.497, în 1844. A fost publicată pentru prima oară în „Calendarul pentru poporul românesc pe anul 1845”, apoi reprodusă în ediţia 1853, ediţia 1863, ediţia 1875, vol. I. Vasile Alecsandri Ursiţii Colo-n vale, la fântână, Două fete spălau lână, Spălau lână şi râdeau, Iar din gură-aşa grăiau: „Când a bate vânt de seară Prin ogorul de săcară, De trei ori să discântăm Ş-în fântână să cătăm. Dacă-a fi să ni se prindă, Om vedea ca-ntr-o oglindă De-om avea sorţi cu noroc Şi ursiţi cu ochi de …

Read More »

Ursita mea, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Ursita mea, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, aşa cum arată poetul, la Malta, în 1849, cu prilejul întoarcerii spre Franţa de la Constantinopol. A fost publicată pentru prima oară în ediţia 1853, apoi reprodusă în ediţia 1863 şi ediţia 1875, vol. I. Castelul şi palatul de pe mare la care se referă poetul sunt desigur casa de la Pribeşti, unde, în 1840, Alecsandri a cunoscut-o pe Elena Negri, şi Palatul Benzon, de la Veneţia, unde au locuit ei în 1846. Vasile Alecsandri Ursita mea Într-un castel, departe, Din ceruri avui parte Să văd un îngerel. Mult trist era …

Read More »

Urâtul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Urâtul, de Vasile Alecsandri, este o poezie care face parte din ciclul Doine. Vasile Alecsandri Urâtul Of! urât, urât, urât! Boală făr’ de crezământ! De te-ai duce-n codri, duce, Ursu-n labe-i să te-apuce! Urâtul din ce se face? Din omul care nu-ţi place. Urâtul din ce-i făcut? Din omul care-i tăcut. Cine-au scornit urâtul, Nu-l înghită pământul! Că mie de mult urât Sufletu-mi s-au amărât!

Read More »