Tag Archives: Vasile Alecsandri

Suvenire din Italia. Buchetiera de la Florenţa, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Buchetiera de la Florenţa constituie debutul lui Vasile Alecsandri în activitatea lui de scriitor în limba română. „Nu făcusem încă nici un vers românesc şi d-abia intrasem în domeniul literaturii cu o nuvelă intitulată: Buchetiera de la Florenţa” – îşi aminteşte el însuşi peste ani şi ani, evocând „cu vie mulţumire şi înduioşare” zilele petrecute cu prietenul său Costache Negruzzi „pe malul Prutului, la anul mântuirii 1840” (scrisoare către Iacob Negruzzi, datată Mirceşti, 12 aprilie 1878; conferă Vasile Alecsandri, Scrisori). „Buchetiera de la Florenţa a fost scrisă de dânsul după îndemnul meu, în cerdacul caselor lui Ienachi Kogălniceanu, astăzi a …

Read More »

Istoria unui galbân, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Istorisirea, căreia poetul îi zicea „une histoire burlesque” (manuscrisul nr. 803) a început să fie aşternută pe hârtie la începutul anului 1844, cum îl anunţa el însuşi pe Ion Ghica într-o scrisoare din luna aprilie. Acesta se afla atunci la Bucureşti şi Vasile Alecsandri îi cerea material pentru „Propăşirea”, mărturisindu-i că „absenţa colaboratorilor l-a constrâns să înceapă povestirea” (conferă G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri). Publicată „pentru prima dată în „Propăşirea”, 1844, de la 9 aprilie până la 15 octombrie, scrierea purta titlul Istoria unui galbân şi a unei parale, ceea ce înseamnă că, iniţial, Alecsandri se gândea să completeze …

Read More »

Ediţiile antume de proză ale lui Vasile Alecsandri

La sfârşitul anului 1856, asupra frământatului Iaşi coborâse liniştea. Era însă o linişte apăsătoare, ca înaintea unei furtuni. Vasile Alecsandri îi împărtăşea prietenului său Ed. Grenier, plecat definitiv în Franţa, situaţia din ţară, desfăşurarea manevrelor antipatriotice ale prigonitorilor unirii, în fruntea cărora se afla caimacamul Toderiţă Balş. „Nu-ţi închipui – îi scria el – ce plictiseală apasă anul acesta asupra societăţii Iaşilor; s-ar zice că lumea e enervată de aşteptarea înfrigurată şi prea mult prelungită a evenimentelor politice”. În continuare, îl înştiinţa că se ocupă „cu câteva lucrări literare”: „Adun în acest moment într-un volum tot ce am scris în …

Read More »

Ediţiile antume ale poeziilor lui Vasile Alecsandri

Deşi, fără îndoială, Vasile Alecsandri a fost poetul cu cea mai mare popularitate în cursul vieţii lui, poeziile sale nu au avut totuşi prea multe ediţii antume. Larga răspândire a versurilor sale se datoreşte faptului că ele erau ecoul nevoilor, aspiraţiilor poporului român, fiind cunoscute prin reproducerea frecventă în periodice sau diverse culegeri, prin circulaţia în unele cântece, coruri sau romanţe compuse pe textul lor, în manuscrise şi chiar oral. Scriitorul nu a părut niciodată grăbit să-şi publice versurile în volum, deşi din mărturiile pe care le avem rezultă că insistenţele amicilor săi nu lipseau. Încă de la sfârşitul anului …

Read More »

Poezii populare ale românilor adunate şi întocmite de V. Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

După ce i se revelă literatura populară, Vasile Alecsandri ia hotărârea culegerii ei. Aceasta trebuia să fi început poate chiar din toamna anului 1848, „descoperirea” folclorului românesc răsunând la acea dată într-o conştiinţă ca a scriitorului nostru, impregnată chiar fără ca el să-şi dea seama bine de întregul interes pentru folclor ce-l întâlnise în anii săi de studii în Franţa, de la Fauriel, cu a sa Chants populaires de la Grece moderne (1824), până la muzica atât de impregnată de filoane populare poloneze, atât de caracteristică şi atât de plină de prestigiu european a lui Chopin. În orice caz, în …

Read More »

Vasile Alecsandri – biografia şi opera literară

„Alecsandri… este reprezentantul cel mai puternic, cel mai complet al gândirii şi simţirii româneşti. El a cântat toate dorinţele, el a plâns toate nevoile şi necazurile românimii. El a încurajat şi a îmbărbătat neamul lui în felul în care acest neam putea să înţeleagă, a fost vesel, trist, viteaz, cuminte, răbdător, plin de speranţă şi de credinţă, glumeţ şi înţelept ca poporul român însuşi. În mintea lui întreagă n-a fost loc pentru nimic ce n-ar fi fost specific românesc, şi în talentul lui, nici o pornire care să nu fi fost specific românească. Alecsandri este gloria nediscutabilă a literaturii româneşti …

Read More »

Varia, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

În ciclul Varia, Vasile Alecsandri a grupat unele din poeziile sale scrise în ultimii ani, îndeosebi poezii prilejuite de călătoria sa din 1882, la „felibrii” ce-i dăduseră faimoasa cupă pentru poezia Cânticul gintei latine. Prima parte a ciclului este alcătuit din următoarele poezii: Marea Mediterană, Tânăra creolă, Strofe scrise pe un părete, Imn religios, Imn lui Ştefan cel Mare, Ieri şi astăzi, Amicului A. Donici, Moara de vânt, Lupul şi momiţa, Bucovina, Visul ferice, Cântic sicilian, Serenada, Căderea Rinului, Vânători şi vânătoare, Soarele, vântul şi gerul, Scrânciobul, Vântul, Stelele, Două suflete, Omul singuratic, Mărgărinta din Muncel, Ştefan-vodă şi codrul, Ştefan …

Read More »

Suvenire, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ciclul Suvenire are un caracter mai eclectic decât cele de până acum. Lucrul acesta îl simţise de altfel scriitorul însuşi. În diverse manuscrise în care aceste poezii sunt grupate – de obicei amestecate cu cele din Lăcrimioare, constituind, în definitiv, şi ele nişte „suvenire” – el le intitulează Poezii felurite (manuscrisul nr. 823) sau, simplu, Poezii (manuscrisul nr. 1.497). Vasile Alecsandri Mai târziu, după ce albumul devenit manuscrisul nr. 1.497 de astăzi fusese trimis lui Costache Negri, poetul taie vechiul titlu Poezii felurite, pe caietul ce-i rămăsese, şi-l înlocuieşte cu Suvenire. Ciclul este alcătuit din următoarele poezii: Visul, Pe malul …

Read More »

Pasteluri, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ciclul Pasteluri, de Vasile Alecsandri, grupează 40 de poezii, dintre care 32, primele 30 şi ultimele 2, cuprind remarcabile imagini ale priveliştilor patriei, în cea mai mare parte a priveliştilor de la Mirceşti, în diversele ipostaze ce se înfăţişau în cele patru anotimpuri ale anului. Pastelurile au fost publicate în revista „Convorbiri literare”, majoritatea lor în intervalul 1868-1869. Pentru prima oară ele au fost grupate în ciclu, în ordinea ce ne este astăzi cunoscută, la 1875, singura dată în timpul vieţii scriitorului, în ediţia Opere complete, Poezii, III, Pasteluri şi legende. Vasile Alecsandri Ciclul este alcătuit din următoarele pasteluri: Serile …

Read More »

Ostaşii noştri, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ciclul Ostaşii noştri, de Vasile Alecsandri, grupează poeziile dedicate oamenilor din popor care au luptat eroic în războiul pentru independenţă din 1877-1878. Pentru prima oară, după publicarea lor în reviste sau ziare, acest ciclu a fost publicat într-o broşură, Ostaşii noştri, editată de Socec în 1878. Toate poeziile au fost apoi reproduse în volumul III al Poeziilor din ediţia Operelor complete, 1880, considerată de noi ca text de bază. Vasile Alecsandri E de prisos să mai spunem că poeziile din Ostaşii noştri au cunoscut încă de la apariţie o largă răspândire, fiind reproduse în nenumărate reviste şi ziare ale vremii …

Read More »