Tag Archives: Urbanizare

Urbanizarea şi transformările sociale în secolul al XIX-lea

Demografia Revoluţia demografică care a însoţit prefacerea industrială a economiei nu a însemnat exclusiv creşterea numerică a populaţiei. Ea a determinat deopotrivă schimbări ale oamenilor de natură fizică şi psihică şi apariţia unui nou tip de familie bazată pe noi raporturi între membrii săi. Lumea rurală Evoluţia lumii rurale a secolului al XIX-lea, încă predominantă în aproape toate societăţile europene, a fost marcată de revoluţia agrară şi de exodul rural. Generată în parte de mirajul unui loc de muncă şi al unui salariu mai bun, deplasarea populaţiei săteşti către oraş a fost accelerată de dezvoltarea reţelelor rutiere şi feroviare şi …

Read More »

Distrugerea satelor şi urbanizarea forţată în perioada comunistă

Industrializarea şi construcţia de locuinţe Industrializarea forţată, începută în anii 1949-1950, a avut ca primă consecinţă migrarea rapidă a unei mari părţi din populaţie de la sat la oraş. Populaţia urbană a crescut de la 3.486.995 în 1948 (22% din total) ia 5.667.555 în 1965 (25,8% din total) şi la 11.540.954 în 1985, adică 50,6% din total. La sfârşitul anilor ’50 şi în anii ’60, PCR şi conducerea de stat au lansat un program extins de construcţii de locuinţe, pentru a împlini cerinţele urgente ale noilor orăşeni. Vreme de 15 ani, între anii 1955 şi 1970, apartamentele au fost construite …

Read More »

Viaţa comercială şi urbanizarea Craiovei în secolul al XVII-lea

După fluctuaţia demografică de la sfârşitul secolului al XVI-lea, Craiova înregistrează o creştere treptată a populaţiei. Paul de Alep consemna la mijlocul veacului şaptesprezece că, la intrarea în oraş, a fost întâmpinat de „marele ban, boieri şi mulţime de popor”, ceea ce atestă şi o evidentă stratificare socială. Cu toate că o complexitate de factori (fiscalitatea excesivă care determina fuga locuitorilor, incursiunile otomane, războaiele, epidemiile de ciumă, holeră) a influenţat evoluţia demografică, sporul natural al populaţiei a fost permanent: în 1735 în Craiova existau 836 familii reprezentând peste 4.000 de locuitori. În această perioadă, o mare parte a populaţiei continua …

Read More »

Viaţa comercială şi urbanizarea Craiovei la începutul secolului al XVIII-lea

La începutul veacului al XVIII-lea, Poarta Otomană acţiona pe căi felurile pentru asigurarea dominaţiei sale în ţările române. Domniile fanariote, după turci, trebuiau să îndeplinească acest rol. Nicolae Mavrocordat, venit domn în Ţara Românească în 1716 este întâmpinat cu ostilitate de boierime. Exploatarea fiscală crescută sub fanarioţi, priva boierimea română de libertatea mişcării în administraţia şi economia ţării. Reacţia violentă a lui N. Mavrocordat ascute conflictul între boieri şi domn, iar boierii din Craiova se manifestă deschis. La început, boierimea a salutat dominaţia austriacă a Olteniei, după înfrângerea turcilor şi pacea de la Passarovitz (1718). În 1726, când banul Gheorghe …

Read More »