Tag Archives: Universitate

Universităţile din Anglia

Din secolul al XI-lea până în al XIII-lea, creştinătatea din Europa formează un fel de imperiu spiritual. Preoţii din toate ţările vorbesc latineşte; biserica propovăduieşte o credinţă unică; cruciadele sunt pornite din iniţiativa colectivă a regilor creştini; ordinele războinice (al templierilor şi al cavalerilor Sfântului Ioan) sunt armate internaţionale. Cu toate că mijloacele de comunicaţie sunt mai puţin rapide decât în vremea noastră, contactele intelectuale par să fi fost în Evul Mediu mai numeroase şi mai strânse decât astăzi. Un profesor ilustru, fie el italian, francez sau englez, atrage studenţi din toate ţările şi este înţeles de ei pentru că …

Read More »

Învăţământul românesc în şcoli şi universităţi în secolul al XIX-lea

În secolul al XIX-lea, învăţământul este unul din domeniile cu dezvoltarea cea mai dinamică în cadrul societăţii româneşti aflate în proces de modernizare. La început, şcolile apar în oraşe, iar în capitalele principatelor apar şi instituţii de învăţământ superior ce se vor transforma în universităţi. Apoi, odată cu reforma instrucţiunii din timpul domniei lui Al. I. Cuza (1864), învăţământul primar devine gratuit şi obligatoriu. Carol I întăreşte această prevedere, dându-i substanţă: în vremea sa, numărul şcolilor creşte continuu, ca şi cel al elevilor, atât la oraşe cât şi la sate. Prin Legea asupra învăţământului secundar şi superior, promovată de ministrul …

Read More »