Tag Archives: Unirea din 1918

România după Marea Unire

Noua Românie, cea de după unire, se deosebea în chip fundamental de cea existentă înainte de 1914. De la 137.000 kmp cât avusese înainte de primul război mondial, România a ajuns la 295.049 kmp adică printre ţările mijlocii ale Europei, iar populaţia a trecut de la 7,2 milioane locuitori înainte de 1918 la 16,3 milioane. Economia Agricultura a rămas şi după 1918 baza economiei ţării. Prin reforma agrară din 1921 circa 1,4 milioane de ţărani au primit aproape 6 milioane ha de pământ. România ajunge astfel o ţară de mici proprietari (proprietăţile până la 5 ha reprezentau 82% din totalul …

Read More »