Tag Archives: Ungaria

Conflictul dintre voievodul Litovoi din Ţara Românească şi Ungaria (1279)

Litovoi a fost primul voievod român de la sud de Carpaţi care a îndrăznit să se opună suzeranităţii Ungariei. El s-a răzvrătit într-o perioadă când regatul era cuprins de lupte pentru putere între partidele nobiliare. Informaţiile despre conflict provin doar din două documente din 1285 şi 1288, care se referă în mod sumar la luptele purtate de magistrul Georgius Baksa, uri curtean al banului de Severin, Laurenţiu Aba, contra lui Litovoi. Deoarece data conflictului nu reiese cu precizie din documente, au existat mai multe propuneri: 1272, 1273 şi 1276. Cea mai recentă interpretare aduce argumente solide pentru o datare în …

Read More »

Conflictul dintre ducele bănăţean Ahtum şi regele Ştefan I al Ungariei (1003-1004)

Declinul puterii Bulgariei după moartea ţarului Simeon (927) a permis desprinderea de sub dominaţia acestui stat a unui voievodat românesc din Banat, care în jurul anului 934, pe când era condus de Glad, a suferit o agresiune din partea ungurilor care atacau Bulgaria. Voievodatul a supravieţuit, şi în ultimii ani ai secolului al X-lea a ajuns să se extindă la nord de Mureş. Informaţiile din Legenda Sf. Gerard dezvăluie o evoluţie către structuri feudale. Conducătorul acestui voievodat, Ahtum (probabil khazar de origine), se aflase în dependenţă faţă de ducele ungur Geza, dar s-a aliat apoi cu Bulgaria refăcută vremelnic sub ţarul Samuel …

Read More »

Noile legături ale lui Ştefan cel Mare cu Ungaria. Răscoala lui Muha

Deşi în ultima parte a domniei lui Ştefan cel Mare preocupările de politică internă covârşesc în importanţă, legăturile externe nu au fost nici ele neglijate. După pacea din 1487, relaţiile cu turcii nu mai puneau probleme a căror rezolvare să se ceară cu urgenţă. Totuşi, soluţia adoptată nu era pentru Ştefan şi pentru sprijinitorii domniei lui decât un mijloc de a câştiga timp. Lupta urma să fie reluată, dar trebuia nu numai consolidată situaţia internă, ci şi pregătite cât mai favorabile condiţii internaţionale. De aici vor deriva principalele preocupări ale politicii externe a Moldovei la sfârşitul veacului al XV-lea şi …

Read More »

Raporturile Ţării Româneşti cu Moldova, Polonia şi Ungaria în timpul lui Mircea cel Bătrân

Pentru a lupta cu succes împotriva primejdiei otomane, Mircea cel Bătrân a căutat să întreţină raporturi bune cu ţările vecine şi sa-şi asigure, în caz de nevoie, sprijinul acestora. Cu domnii Moldovei Petru I şi Roman I, Mircea întreţine relaţii de strânsă prietenie. Cele două ţări duc în această vreme o politică comună în raporturile lor cu Ungaria şi Polonia. Prin intermediul domnului Moldovei, Mircea câştigă şi prietenia regelui Poloniei. După 1395, însă, datorită politicii pe care o duce Ştefan, domnul de atunci al Moldovei, de sprijinire a duşmanilor interni ai lui Mircea şi de luptă împotriva aliaţilor acestuia, relaţiile …

Read More »

Cele mai vechi ştiri bizantine despre trecutul românesc la Dunăre. Românii dunăreni şi Imperiul româno-bulgar. Relaţii cu Ungaria. Cele dintâi înjghebări de state. Lupte pentru neatârnare

La început, soarta poporului romanic din răsărit stă în legătură cu întâmplările istoriei bizantine, „imperiale”. Manuil Comnenul, în măreţele sale planuri de stăpânire universală, visează o subjugare a nesupusului regat barbar, „hunic”. Restauratorul Romei răsăritene se gândeşte la o expediţie prin Muntenia şi Moldova de astăzi: pe această cale el vroia să atace Ungaria, dinspre Ardeal. Mai înainte, sub Alexe, trupele bizantine, pornind de la Vidin, înaintaseră împotriva cumanilor până la „fluviul de dincolo de Dunăre”, într-un marş care ţinu trei zile. Prin satele din Muntenia răsăriteană ajunse Andronic, ruda şi competitorul împăratului, până la Halici, şi în povestirea aventurilor …

Read More »

Dezvoltarea luptei antifeudale şi naţionale a maselor româneşti după încorporarea principatului Transilvaniei şi Ungariei în 1848

Dieta privilegiaţilor întrunită la Cluj la 17/29 mai 1848 a votat, fără să ţină seama de hotărârile Adunării de la Blaj, „uniunea” principatului Transilvaniei cu Ungaria. În dieta nu era nici un deputat care să fi reprezentat poporul român. Singurii români din dietă erau episcopul Lemeni şi deputatul Alexandru Bohăţel. Lemeni făcea însă parte din dietă ca regalist, iar Bohăţel era alesul nobilimii din Haţeg, nu al românilor. Cercurile conducătoare ungare nu şi-au dat seama ce greşeală politică gravă comiteau atunci când, împotriva voinţei majorităţii locuitorilor din principatul Transilvaniei, forţau „uniunea”. Numai câţiva intelectuali maghiari înaintaţi au văzut primejdia. Cu …

Read More »

Luptele de neatârnare ale domniei Ţării Româneşti împotriva Ungariei. Întemeierea domniei Moldovei. Cele mai vechi stări de lucruri în ambele state şi cele dintâi măsuri de organizare

O nouă eră se deschide pentru neamul românesc prin unirea voievodatelor de la Olt, mai înainte despărţite, şi prin întinderea starului astfel înjghebat asupra ţinutului cnezesc de la Dunăre. Acest proces a durat aproape 200 de ani. În acest timp cade întemeierea unui nou voievodat, nord-răsăritean, acela al „Terii Moldoveneşti”, lupta pentru neatârnare împotriva Ungariei şi întâmplător şi împotriva Poloniei, când e vorba de principatul vecin cu ea, al Moldovei. Apoi vin luptele mai însemnate împotriva înaintării puterii otomane atotcotropitoare: sub Soliman al II-lea rezultă, ca urmare a biruinţelor câştigate de români, a înfrângerilor îndurate şi a sleirii pricinuite de …

Read More »