Tag Archives: Tratat

Germania şi Tratatul de la Versailles

Prevederile Tratatului de la Versailles Tratatul de la Versailles a fost semnat de Germania în Sala Oglinzilor, loc ales pentru a şterge umilirea Franţei din 1871. El stabilea responsabilitatea exclusivă a Germaniei şi a aliaţilor ei pentru războiul abia încheiat. Drasticelor sancţiuni teritoriale li s-au adăugat clauze militare. Armata germană era redusă la 100.000 de oameni, iar serviciul militar obligatoriu era suprimat. Tratatul prevedea demilitarizarea malului stâng al Rinului şi a unei fâşii de 50 km din cel drept şi interdicţia de a poseda aviaţie militară şi tancuri, artilerie grea şi marină de război. Cele mai dure au fost însă …

Read More »

Tratatele sovieto-germane în perioada interbelică

Tratatul de la Rapallo şi reînnoirea sa Excluse din Societatea Naţiunilor şi defavorizate deopotrivă de pacea de la Versailles, Germania şi URSS au ales să colaboreze încheind acorduri şi tratate. Primul tratat a fost semnat la 16 aprilie 1922, la Rapallo. Rusia sovietică obţinea ieşirea din izolarea diplomatică la care era constrânsă, creând un precedent în stabilirea relaţiilor cu statele capitaliste, ce se dorea a fi urmat. Germania, care era lipsită de colonii, grevată de datorii şi având o economie în refacere, vedea în Rusia sovietică o alternativă pentru satisfacerea nevoii sale de materii prime şi de pieţe de desfacere. …

Read More »

ONU şi organismele sale. Tratatele de pace

Naşterea Organizaţiei Naţiunilor Unite Exact aşa cum „Cele 14 puncte” ale lui Wilson trasaseră criteriile primului război mondial, Carta Atlanticului stabilea criteriile celui de al doilea. Încă din 1941 englezii şi americanii au propus crearea unui sistem de securitate generală mult mai eficace decât Societatea Naţiunilor. Modificat, adaptat, acest proiect a devenit în 1942 Declaraţia Naţiunilor Unite. Până în octombrie 1944, I.V. Stalin şi-a manifestat ostilitatea faţă de acest proiect, deoarece defuncta Societate a Naţiunilor admisese abia în 1934 intrarea URSS în organizaţie şi a expulzat-o prompt în 1939, în urma agresiunii împotriva Finlandei. Negocierile pentru înfiinţarea acestei organizaţii internaţionale …

Read More »