Tag Archives: Transport

Mijloacele de transport în România între 1864 şi 1878

În 1864 reţeaua de şosele era puţin întinsă şi nu se construise încă nici o cale ferată. Numai navigaţia pe Dunăre, făcută în bună parte cu vase străine, ajunsese la o mare dezvoltare, vasele împinse de forţa motrice a aburilor având un rol precumpănitor prin tonaj şi rapiditate. Dezvoltarea capitalistă a economiei ţării în urma reformei agrare din 1864 şi a reorganizării statului pe baze moderne impunea cu necesitate şi dezvoltarea intensă a mijloacelor de transport pe uscat, în special construirea unei reţele de căi ferate care să lege Capitala, centrul economic cel mai important al ţării, cu celelalte centre …

Read More »

Transporturile în ţările române în anii 1848-1864

La mijlocul secolului al XIX-lea a apărut necesitatea îmbunătăţirii tuturor formelor de transport, datorita dezvoltării producţiei de mărfuri, creşterii comerţului intern şi extern. Îmbunătăţirea căilor de comunicaţie urma să sprijine dezvoltarea pieţei naţionale a Principatelor şi să ajute procesul de creştere a acestei pieţe, cuprinderea într-o piaţă unică a întregului teritoriu locuit de poporul român. Drumurile erau proaste, căile ferate inexistente, porturile neamenajate, legăturile poştale lente, costul transporturilor deosebit de ridicat, iar silozurile de cereale, care ar fi îngăduit o mai bună conservare, lipseau. Trebuia ca Principatele să fie dotate cu mijloace de transport rapide şi ieftine. Economistul Winterhalder semnala …

Read More »

Transporturile în Transilvania în timpul dualismului austro-ungar (1867-1878)

Progresele industriei şi intensificarea circulaţiei mărfurilor au făcut necesară şi o dezvoltare corespunzătoare a transporturilor. A doua jumătate a secolului al XIX-lea este perioada în care, în genere, s-au extins construcţiile de căi ferate în răsăritul Europei. În Transilvania, construcţia de căi ferate a luat avânt numai după 1867. Înainte de această dată exista o redusă reţea feroviară doar în Banat. Între 1867 şi 1873 s-au construit arterele principale Oradea-Cluj-Braşov şi Arad-Simeria-Teiuş – cu unele ramificaţii, printre care aceea spre Petroşeni – în lungime totală de 910 km. În perioada crizei, construcţiile de căi ferate au stagnat. Căile ferate s-au …

Read More »

Transporturile în Moldova şi Ţara Românească (1834-1848)

Dezvoltarea economică a principatelor a fost stânjenită, printre altele, şi de starea proastă a căilor şi mijloacelor de comunicaţie. Drumurile naturale, impracticabile pentru transporturi grele o parte a anului (mai ales primăvara şi toamna), insuficienţa cărăuşiei practicate de clăcaşi, menţinerea unor taxe tipic feudale, de pildă brudina şi taxele de intrare în oraşe, refuzul proprietarilor de a îngădui păşunatul pe locurile de popas ale cărăuşilor, lipsa de siguranţă etc. constituiau tot atâtea piedici pentru comunicaţii. Cheltuielile de transport crescuseră atât de mult, încât, la o distanţă mai mare de 100 km de porturile Dunării, ele absorbeau valoarea grânelor. Deşi, spre …

Read More »