Tag Archives: Traducători

Janos Domokos

Janos Domokos (14 octombrie 1921, Macea, judeţul Arad – 23 iulie 1987, Budapesta) – traducător maghiar. Şi-a început studiile secundare la Arad, luându-şi bacalaureatul la Gyor (Ungaria, 1941). Înrolat în 1944 dezertează, şi după o scurtă carieră politică la Gyor, Debreţin şi Budapesta (1945-1950), lucrează, din 1951, la diferite edituri din Budapesta, pentru a rămâne definitiv la Editura Europa, unde este mai întâi redactor-şef (din 1956), apoi, din 1965, director. Din iniţiativa lui Domokos au luat fiinţă colecţiile „Clasicii literaturii universale”, „Biblioteca modernă” şi „Cartea milioanelor”, în care au apărut peste o sută de opere literare româneşti în traducere maghiară. …

Read More »

Ştefan Augustin Doinaş

Ştefan Augustin Doinaş (pseudonimul literar al lui Ştefan Popa) (26 aprilie 1922, Caporal Alexa, judeţul Arad – 25 mai 2002, Bucureşti) – poet, eseist, dramaturg şi traducător. Părinţii săi, Floriţa (născută Laza) şi Augustin Popa, erau ţărani. A învăţat mai întâi în satul natal, după care a urmat Liceul „Moise Nicoară” din Arad (terminat în 1941) şi Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj (absolvită în 1948). Ca student, a audiat cursurile lui Lucian Blaga, în timpul refugiului la Sibiu al Universităţii, şi s-a numărat printre membrii Cercului Literar de la Sibiu (1940-1945). După licenţă, este profesor de …

Read More »

Alexandru Dobrescu

Alexandru Dobrescu (5 septembrie 1947, Botoşani) – traducător, critic şi istoric literar. Este fiul Anei (născută Bucur) şi al lui Tache Dobrescu, pictor şi scenograf. Urmează liceul „August Treboniu Laurian” din Botoşani (1960-1965) şi Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (1965-1970). În anul 2001 a obţinut titlul de doctor în filologie cu teza Maiorescianismul în cultura română. A funcţionat ca redactor la „Cronica” (1970-1971), la „Convorbiri literare” (1971-1990) şi redactor-şef la aceeaşi revistă (1990-1995). Între 1993 şi 1997 este director al Editurii Mydo Center, apoi director al Muzeului Municipal din Iaşi şi profesor la Universitatea „Petre …

Read More »

Dionisie Romano

Dionisie (Dimitrie) Romano (29 iulie 1806, Sălişte, judeţul Sibiu – 18 ianuarie 1873, Buzău) – episcop, cărturar şi traducător. S-a născut din părinţii Ionaş şi Marina Roman. La vârsta de 14 ani a rămas orfan de tată. Mama lui, după ce a căsătorit-o pe fiica sa Stanca, în 1820 a trecut în Moldova, retrăgându-se la Mănăstirea Agapia, luând cu sine şi pe fiul său Dimitrie. Acesta, pentru a se întreţine a apelat la ajutorul călugărilor de la Mănăstirea Neamţ, unde a rămas ca „ajutor la toate treburile” timp de 3 ani, apoi la 17 ani a fost primit în rândul …

Read More »

Leonid Dimov

Leonid Dimov (11 ianuarie 1926, Ismail, Basarabia – 5 decembrie 1987, Bucureşti) – poet şi traducător. Este fiul Nadejdei Dimov. Când avea 3 ani s-a stabilit împreună cu bunicii la Bucureşti. Îşi ia bacalaureatul, în 1944, la Colegiul „Sf. Sava” din Bucureşti, după care face studii, fără să le încheie, la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti, la Institutul de Teologie Ortodoxă, la Facultatea de Drept şi la Facultatea de Biologie din Bucureşti. Membru al Partidului Comunist Român din 1944, este exclus în 1950, după ce în 1945 îşi depusese carnetul. Lucrează ca redactor la revista „Studentul …

Read More »

Alexandru Dimitriu-Păuşeşti

Alexandru Dimitriu-Păuşeşti (24 februarie 1909, Iaşi – 7 noiembrie 1977, Bucureşti) – poet şi traducător. Fiu al unui avocat, Dimitriu-Păuşeşti îşi face studiile liceale şi universitare în oraşul natal, plecând apoi, cu o bursă, la Paris. Împreună cu Virgil Gheorghiu şi Aurel Zaremba scoate la Iaşi revista avangardistă „Prospect” (1928). În paginile ei, apoi la „unu” ori la „XX. Literatură contimporană”, publică poezii şi proză. Mai colaborează la „Bilete de papagal”, „Opinia”, „Lumea”, „Manifest”, „Jurnalul literar”, „Cuget moldovenesc”, „Vremea”, „Ecoul”, iar după 1950 scrie la „Gazeta literară”, „Viaţa românească”, „Veac nou”, „Cahiers roumains d’etudes litteraires” etc. Vreme de aproape două …

Read More »

Toma Dimitriu

Toma Dimitriu (? – circa 1775) – traducător şi autor de versuri. Toma, „al doilea logofăt”, s-a născut în satul Kripani din Kastoria (Grecia). Elev prin anii 1755-1756 la Bucureşti, vine în 1758 la Iaşi, unde predă la Academia Domnească. Este numit în 1760 logofăt la Cancelaria Mitropoliei, fiind tot aici, se pare, şi bibliotecar. Propria bibliotecă a fost donată, de soţia sa, Arghira, Academiei Domneşti din Iaşi. Prin activitatea sa de traducător Dimitriu se încadrează în mişcarea iluministă din Moldova. O primă traducere, însoţită de o explicaţie în versuri de Dimitriu, are în vedere popularul roman grecesc Theaghen şi …

Read More »

Ştefan Dimitriu

Ştefan Dimitriu (21 mai 1938, Ibăneşti, judeţul Vaslui) – prozator, dramaturg şi  traducător. Este fiul Atenei şi al lui Ştefan Dimitriu, învăţători. Trecut la „chiaburi”, tatăl a cunoscut puşcăriile vremii, inclusiv Canalul, iar fiul, după absolvirea a şapte clase primare în comuna natală, a fost obligat să-şi câştige existenţa ca muncitor necalificat pe şantierul Rafinăriei Teleajen, urmând totodată şi cursurile liceului seral din Ploieşti, pe care l-a absolvit în 1955. Între 1955 şi 1958 practică diverse îndeletniciri: croitor, dactilograf, laborant, librar, bibliotecar etc. Urmează, între 1962 şi 1967, Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti, perioadă în …

Read More »

Ion G. Dimitriu

Ion G. Dimitriu (11 august 1900, Creţeşti, judeţul Ilfov – 12 martie 1978, Nurnberg, Germania) – poet, folclorist, traducător şi istoric literar. Este fiul Ecaterinei (născută Pascal) şi al lui Gheorghe Dimitriu. După liceul (1912-1920) la Giurgiu şi Bucureşti, face studii universitare de filologie romanică (română, italiană, provensală) la Bucureşti (1920-1924), Rostock (1942) şi Hamburg (1947), aici luându-şi şi doctoratul în filologie, cu teza Die sprichwortlichen Redensarten in der rumanischen Sprache. Este, succesiv, profesor de liceu la Cernavodă, Giurgiu şi Bucureşti (1924-1935), lector de limba şi literatura română la Universitatea Hanseatică din Hamburg (1945-1949), bibliotecar la Fundagao Getulio Vargas şi …

Read More »

Daniel Dimitriu

Daniel Dimitriu (17 iulie 1945, Simeria, judeţul Hunedoara) – traducător şi critic literar. Este fiul Mariei (născută Zaharuc) şi al lui Cristea Dimitriu. A absolvit Liceul „Mihai Eminescu” din Iaşi (1963), după care a urmat cursurile Facultăţii de Filologie, secţia română-franceză, a Universităţii din acelaşi oraş (1963-1968). A fost profesor de liceu, apoi redactor al revistei „Convorbiri literare” (1972-1990). În perioada 1970-1990 a condus cenaclul Junimea al Muzeului Literaturii Române din Iaşi. Din 1992 este lector, apoi conferenţiar la Catedra de literatură română şi comparată a Universităţii ieşene. A colaborat la „Iaşul literar”, „România literară”, „Cronica”, „Ateneu”, „Luceafărul, „Revista de …

Read More »