Tag Archives: Traducători

Nicolae Dragoş

Nicolae Dragoş (pseudonimul literar al lui Nicolae Răcănel) (3 noiembrie 1938, Cleşneşti, judeţul Gorj) – poet, jurnalist şi traducător. Este fiul Anei (născută Serafim) şi al lui Sever Răcănel, tâmplar. Urmează Liceul „Traian” din Turnu Severin (absolvindu-l în 1955) şi Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti (luându-şi licenţa în 1960). Repartizat în învăţământ, e profesor la Târgu Cărbuneşti, după care, în 1962, începe o lungă carieră în presă: redactor la „Viaţa studenţească”, redactor-şef la „Scânteia tineretului” (1963-1969), şef de secţie la „Scânteia” (1969-1974), redactor-şef la „Luceafărul” (1974-1980), redactor-şef adjunct la „Scânteia” (1980-1990), apoi redactor-şef adjunct la „Ordinea”. A mai …

Read More »

Mihail Dragomirescu

Mihail Dragomirescu (22 martie 1868, Cucuieţi-Plătăreşti, judeţul Ilfov – 25 noiembrie 1942, Bucureşti) – traducător, estetician, teoretician şi critic literar. A fost căsătorit cu Laura Dragomirescu. Fiu al învăţătorului Moise Dragomirescu, Dragomirescu şi-a făcut studiile liceale la Bucureşti, urmând primele două clase la Gimnaziul „Gheorghe Lazăr”, iar clasele următoare la „Sf. Sava”. Îşi ia licenţa la Facultatea de Filosofie şi Litere din Bucureşti (1892) cu o teză despre Herbert Spencer, continuând cu stagii de specializare în estetică la Paris şi Berlin. Funcţionează apoi ca profesor de filosofie la liceele „Matei Basarab” şi „Mihai Viteazul” din Bucureşti. Debutează cu versuri în …

Read More »

Laura Dragomirescu

Laura Dragomirescu (19 ianuarie 1893, Craiova – 5 ianuarie 1981, Bucureşti) – traducătoare. A făcut studii liceale la Craiova şi universitare la Bucureşti. A fost soţia lui Mihail Dragomirescu. Debutează cu schiţe în „Dunărea” din Galaţi (1916). Dragomirescu a impresionat prin performanţa de a tipări în 5 ani (1940-1944) mai multe volume cuprinzând traduceri din J.W. Goethe, între care unele apăreau atunci pentru prima dată în româneşte. Comentând tălmăcirile din Faust (I-II, 1940-1942; Premiul „Udrişte-Năsturel” al Academiei Române), Perpessicius credea că ele „sunt cele mai aproape de litera şi spiritul originalelor goetheene, precum şi cele mai artistice şi poetice”. Mai …

Read More »

Mihu Dragomir

Mihu Dragomir (pseudonimul literar al lui Mihail C. Dragomirescu) (24 aprilie 1919, Brăila – 9 aprilie 1964, Giurgiu) – poet, traducător şi redactor-şef de revistă literară. Este fiul Octaviei-Olimpia (născută Rădulescu) şi al lui Constantin Dragomirescu, învăţători. După cursurile primare şi începutul celor secundare la Brăila (Liceul „Nicolae Bălcescu”), e transferat la Liceul „Gheorghe Şincai” din Bucureşti (1933), apoi înscris la Liceul Comercial „Petre Băncotescu” din Brăila (1933-1936; absolvit, după o eliminare, în 1939). Între 1939 şi 1942, urmează în paralel, la Bucureşti, Academia Comercială (o va absolvi în 1948), Conservatorul de Artă Dramatică (un an) şi, la Bacău, Şcoala …

Read More »

Dosoftei

Dosoftei (26 octombrie 1624 – 13 decembrie 1693, Zolkiew, azi Nesterov, Ucraina) – cărturar, poet, editor, traducător şi animator cultural. Originar de prin părţile Sucevei, viitorul ierarh, pe numele laic Dimitrie, coboară se pare din neam de mazili, ca fiu al Mariei, zisă şi Misira, şi al lui Leontie Barila (Bărilă sau Borâlă). Doi fraţi ai săi, Chiriac şi Vasile, sunt atestaţi la 1673 ca locuitori ai Sucevei, iar unei surori, căsătorită cu un Serbu, Dosoftei îi dăruia pe la 1680 un exemplar al Psaltirii slavo-române. Misira se va fi înrudit cu ramura macedoneană Papară din Galiţia, de unde şi …

Read More »

Emil Dorian

Emil Dorian (16 februarie 1891, Bucureşti – 1956, Bucureşti) – poet, prozator şi traducător. Este fiul Ernestinei şi al lui Herman Lustig. A început să publice versuri originale şi traduceri în „Noua revistă română” (1912-1913), semnând Castor şi Pollux, pe când era student la medicină în Bucureşti. După războiul din 1916-1918 (la care a participat ca medic militar), a fost remarcat de Eugen Lovinescu, care îi publică în „Sburătorul” (1921-1922) versurile ce vor constitui placheta Cântece pentru Felioara (1923), apreciate superlativ de critic. Continuă să colaboreze la „Adevărul literar şi artistic”, „Adam” etc. şi să editeze noi volume de versuri …

Read More »

Gabriel Donna

Gabriel Donna (pseudonimul literar al lui Nicolae N. Urdăreanu) (20 iunie 1877, Iaşi – 1944) – poet şi traducător. Este fiul Nataliei şi al lui Nicolae Urdăreanu, locotenent. Şi-a început studiile secundare în Bucureşti, la Colegiul „Sf. Sava”, continuându-le în Craiova, la Liceul „Carol I”, unde îi are colegi pe N.M. Condiescu şi Victor Anestin. A terminat până la urmă liceul militar şi s-a înscris apoi la şcoala de ofiţeri. În 1913, pe când era administrator-căpitan, demisionează din armată, devenind inginer hotarnic. Primele versuri, iscălite R. Urdăreanu şi Romulus U., îi apar în 1895, în revista liceenilor craioveni „Freamătul”. Cu …

Read More »

Radu Donici

Radu (Rostislav) Donici (1 august 1908, Sankt Petersburg – ?) – traducător. Este fiul Domnicăi (născută Donici) şi al lui Mihail Dobronvarov, secretar al Consistoriului din Chişinău, şi frate cu Leon Donici. A tradus mult, îndeosebi din literatura rusă şi sovietică, publicând în „Ilustraţiunea română”, „Adevărul literar şi artistic”, „Universul”, „Sfarmă-Piatră”, „Viaţa Basarabiei”, „Porunca vremii”, „Ideea liberă”, „Vremea”, „Gazeta Basarabiei”, „Universul literar”, „Timpul”, „Seara”, „Viaţa”, „Papagalul”, „Magazinul copiilor” etc. Autorii din care tâlcuieşte sunt, printre mulţi alţii, Arcadii Avercenko, Konstantin Balmont, Al. Blok, Ivan Bunin, F.M. Dostoievski, Ilya Ehrenburg, Serghei Esenin, Konstantin Fedin, Vsevolod Garşin, VI. Kataev, Al. Kuprin, D. …

Read More »

Alexandru Donici

Alexandru (Alecu) Donici (1806, Bezin, azi Donici, raionul Orhei, Basarabia – 20 octombrie 1865, Piatra Neamţ) – fabulist şi traducător. Născut într-o familie boierească, Donici este unul dintre cei patru copii ai Elenei (născută Lambrino) şi ai lui Dimitrie Donici (frate cu Andronache, vestit pravilist). Învaţă acasă, cu dascăli tocmiţi anume, după care, în 1819, este trimis la Liceul Militar din Petersburg. Prin 1821-1822 familia se mută la Chişinău, unde se găsea, în exil, şi Puşkin. În pofida legendei, e puţin probabil ca Donici să-l fi cunoscut pe autorul poemului Ţiganii, poem pe care avea să-l transpună în româneşte. Absolvind …

Read More »

Ion Dongorozi

Ion Dongorozi (4 ianuarie 1894, Tecuci, judeţul Galaţi – 19 mai 1975, Bucureşti) – prozator şi traducător. Este fiul Ecaterinei şi al lui Dionisie Dongorozi. A absolvit, în 1913, Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi şi a urmat, după război, Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, obţinând licenţa în litere şi filosofie. Este profesor la Colegiul Naţional „Carol I” şi la Liceul Militar „D.A. Sturdza” din Craiova. În 1926 şi 1927, a îndeplinit funcţia de director al Teatrului Naţional craiovean, prilej de a încerca măsuri ambiţioase de îmbunătăţire a repertoriului. Prefect, scurt timp, al judeţului Caraş, s-a arătat preocupat de …

Read More »