Tag Archives: Tradiţionalism

Tradiţionalism, modernism şi avangardism în lirica interbelică

În contextul în care rolul factorilor exteriori în constituirea imaginarului poeziei devenea, în perioada interbelică, unul minor, iar conceptul poezie se schimba radical, tradiţionalismul, modernismul şi avangarda sunt trei termeni generici, care încearcă să acopere, într-o anumită măsură, experienţele şi varietatea lirismului interbelic, noutatea formulelor artistice estetice într-o perioadă în care curentele literare tind să interfereze, iar graniţele diferitelor formule estetice se permeabilizează mai mult ca oricând. Înfăţişarea poeziei româneşti de după Mihai Eminescu anunţase, la început de secol al XX-lea, înfruntarea specifică oricărui fenomen cultural, aceea dintre tradiţie şi inovaţie. Încercând să conserve vechile idealuri poetice, tradiţia românească se …

Read More »

Curente culturale / literare: modernism vs. tradiţionalism (prezentare sintetică)

Contextul istoric În perioada de până la Primul Război Mondial, în timpul domniei regelui Carol I, s-a petrecut o transformare radicală a societăţii româneşti, ale cărei norme democratice nu se vor mai schimba în deceniile trei şi patru ale secolului al XX-lea, chiar dacă vor apărea noi legi, reforme şi partide politice. Modernizarea în societate a avut ca reflex modernismul în literatură. Literatura română interbelică se caracterizează prin două tendinţe majore: modernismul şi tradiţionalismul. Termenii au fost introduşi în vocabularul istoriei literare de criticul Eugen Lovinescu, deşi circulaseră şi mai înainte. Modernismul Trăsături, reprezentanţi, reviste În sens larg, modernismul este …

Read More »

Tradiţionalism

Orientare ideologică şi culturală configurată în perioada interbelică, tradiţionalismul derivă ca termen din tradiţie (latină tradere: „a transmite”, „a preda”, „a încredinţa”). În literatura universală sensul lui s-a exprimat, fără afişarea nominală, prin declanşarea în Franţa, la sfârşitul secolului al XVII-lea, a celebrei Querelle des anciens et des modernes. În toate literaturile mişcările novatoare s-au confruntat cu împotrivirea la schimbări a concepţiilor şi modurilor expresive consacrate, în literatura română ideea de tradiţie apare, hotărât formulată, în Introducţia lui Mihail Kogălniceanu la „Dacia literară” (1840), unde se pledează pentru însuşirea „duhului naţional” şi, consecutiv, pentru reflectarea în literatură a tot ce …

Read More »

Tradiţionalismul şi identitatea naţională la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Distincţia dintre conservatorismul politic şi tradiţionalism Conservatorismul politic, după cum ştim, trimite la tradiţie, pentru a justifica evoluţionismul social-istoric, în general, conservarea proprietăţii, în special. El este deosebit însă de tradiţionalism, denumire dată de Max Weber unui alt conservatorism, cel natural. Caracteristică umană universală, tradiţionalismul este opus iniţial oricărui reformism. Este rezistenţa primară la orice înnoire. Psihologic, constă chiar în frica de schimbare. Parte a conştiinţei magice, individuale ori colective, el ţine de formele ancestrale ale vieţii. Comportamentul tradiţional nu e legat de conservatorismul politic nici în epoca modernă. Există persoane politice „progresiste” care, în probleme de viaţă, sunt tradiţionaliste. …

Read More »