Tag Archives: Tolupan

Tolupan

Tolupan este o societate amerindiană trăind în pădurile şi în văile din regiunile muntoase ale Hondurasului Central (circa 20.000 de persoane). Moştenind o cultură străveche, înainte de venirea conchistadorilor locuiau pe coasta atlantică. Victime ale unui adevărat etnocid, s-au retras în munţi unde au devenit sedentari şi s-au organizat în 28 de triburi, definite prin titlurile funciare obţinute în 1864 datorită unui prelat spaniol. Popoarele lumii Deşi sunt marginalizaţi din punct de vedere economic şi afectaţi de o aculturalizare rapidă, tolupanii îşi afirmă intens identitatea indigenă, prin intermediul luptei pentru apărarea drepturilor lor teritoriale, puse în pericol de presiunea marilor …

Read More »