Tag Archives: Tipar

Inventarea tiparului

Antropologii consideră apariţia scrisului drept piatra de hotar dintre preistorie şi istorie. Scrierea a permis înregistrarea ideilor. Mai târziu, tiparul a permis tipografilor să realizeze într-un timp scurt copii multiple ale paginilor de carte. Pentru prima dată în decursul istoriei, ideile şi conceptele marilor personalităţi erau comunicate maselor prin intermediul cărţilor, care până atunci erau produse în cantităţi limitate pentru membrii clerului şi ai nobilimii, fiind scrise de mână în limba latină. Pentru a defini în câteva cuvinte impactul pe care l-a avut tiparul, se poate spune că acesta a transformat o lume în cea mai mare parte analfabetă într-o …

Read More »

Tiparul în Moldova şi Ţara Românească în secolul al XVII-lea

Dacă Ţara Românească cunoscuse încă de la începutul veacului precedent meşteşugul tipografic, pentru Moldova introducerea lui în vremea lui Vasile Lupu reprezenta un lucru nou. Activitatea de tipărire a cărţilor va căpăta un caracter stabil, ea întinzându-se mai întâi pe perioade relativ lungi, pentru a dobândi în cele din urmă o existenţă permanentă, indiciu – alături de funcţionarea simultană a două sau chiar mai multe tipografii – al lărgirii nevoilor de cultură scrisă. Existenţa tipăriturilor reprezenta, pe de altă parte, un stimul către învăţătură de carte şi o uşurare în dobândirea ei. În linii generale, activitatea tipografică este mai bogată …

Read More »

Tiparul în Moldova şi Ţara Românească în secolul al XVIII-lea

Prima trăsătură a tiparului în secolul al XVIII-lea este caracterul lui de continuitate, dacă luăm Ţara Românească şi Moldova împreună şi nu un centru tipografic anumit. Cum noi nu mai dispunem decât de o parte din vechile tipărituri, seriile ieşite din unele centre tipografice au trebuit să se prezinte în fapt fără multe din lacunele pe care le constatăm azi. A doua caracteristică e creşterea, faţă de epoca anterioară, a volumului tipăriturilor, care se ridică, în curs de şapte decenii, la un total de 268. Cea de-a treia, în sfârşit, e caracterul covârşitor românesc al acestor tipărituri, publicaţiile în limba …

Read More »

Tiparul şi cartea în ţările române în timpul Evului Mediu

Între elementele care au jucat un rol important în difuzarea valorilor culturale, cartea a ocupat un loc aparte. Sub formă de manuscris sau sub formă tipărită, cartea a circulat în întreg spaţiul locuit de români, contribuind la menţinerea unităţii de cultură şi de civilizaţie, la dezvoltarea şi afirmarea conştiinţei de neam. Manuscrisul Până la apariţia tiparului, manuscrisele au reprezentat principala formă sub care a circulat cartea, iar meseria de copist era o ocupaţie larg răspândită în epocă. Manuscrisele erau totuşi foarte rare şi aveau de aceea o valoarea foarte ridicată; ca atare, ele erau încadrate în categoria obiectelor preţioase, aparţineau …

Read More »