Tag Archives: Teatru

Teatrul lui Vasile Alecsandri

Interesul lui Vasile Alecsandri pentru scenă pare să fi fost stârnit încă de timpuriu de preocupările tatălui său pentru un teatru în „limba patriei”, accesibil tuturor (G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri, Bucureşti, 1965). Tânăr de 17-18 ani, aflat la studii la Paris, el se duce, probabil, adesea la teatru, unde are prilejul să cunoască „acea specie dramatică uşoară, agreabilă, accesibilă publicului, a vodevilului, pe care Scribe, cel atât de la modă, îl îmbogăţise, înlocuind vechile personaje convenţionale prin unele mai reale, cu vorbirea lor, cu ticurile lor, personaje luate din mijlocul societăţii şi făcând publicul să râdă, dar să …

Read More »

Teatru popular

Teatrul popular reprezintă totalitatea producţiilor dramatice populare, incluzând drama rituală, jocurile cu măşti, drama liturgică, teatrul de haiduci, teatrul cu subiecte istorice etc. Pe teritoriul ţării noastre elemente de artă teatrală au existat în cadrul riturilor arhaice cu mult înainte de contactul cu civilizaţia greacă şi romană. În substratul traco-dac au pătruns cu timpul scheme, subiecte, teme şi chiar personaje ale mitologiilor elene şi latine, în special ale antesteriilor păgâne, ale dionisiacelor, saturnaliilor şi calendelor. Primele forme de dramă rituală au fost cele referitoare la vânătoarea primitivă. Acestora le-au urmat jocurile crescătorilor de animale, apoi cele cu caracter agrar, care …

Read More »

Teatrul şi muzica în Transilvania în secolul al XVII-lea

Ca o tradiţie din perioada de înflorire a umanismului, a continuat sa ne cultivata în şcoli arta dramatica. Astfel, la liceul din Braşov s-au jucat în anii 1665-1688 peste 30 de piese. Subiectele lor erau împrumutate din istoria romanilor, grecilor, germanilor, din istoria Transilvaniei, din poezia populară, mitologie şi din Biblie, încă din secolul al XVI-lea, muzica era prezentă în aceste piese, sub forma odelor corale, cântate de elevi, pe versuri de Horaţiu, Virgiliu etc. Limba lor până la mijlocul veacului e latina, iar de atunci înainte au început să apară şi drame în limba maternă. Într-o pastorală jucată la …

Read More »

Teatrul şi muzica în ţările române în perioada destrămării feudalismului

Printre instituţiile de cultură încurajate de spiritul nou al păturilor înaintate, care-şi va găsi un punct de sprijin într-însa, este şi teatrul. Dezvoltarea sa,, însă, până în preajma anului revoluţionar 1848, nu se face fără piedici şi fără ameninţări cosmopolite. Primele reprezentaţii teatrale în Ţara Românească par să dateze dinainte de 1790, când teatrul italian găsea admiratori printre domnii fanarioţi din Bucureşti. La începutul veacului următor, trupe germane, ruse şi chiar polone dau reprezentaţii în capitala Moldovei sau a Ţării Româneşti. În curând teatrul grec va lua fiinţă, din Iniţiativa domniţei Ralu Caragea, care pune să se reprezinte la palat, …

Read More »