Tag Archives: Ştefan cel Mare – biografie

Ştefan cel Mare

Ştefan cel Mare (circa 1433, Borzeşti – 2 iulie 1504, Suceava) – domnul Moldovei (1457-1504), om politic şi diplomat strălucit, comandant de oaste ilustru şi priceput strateg, gospodar, unificator, sprijinitor al culturii, însemnat ctitor de aşezăminte, reîntemeietorul Moldovei, simbol al luptei pentru independenţă a românilor şi creştinătăţii. Tatăl lui Ştefan, Bogdan al II-lea, domul Moldovei (1449-1451) era fiu (nelegitim) al lui Alexandru cel Bun şi frate cu Iliaş, Ştefan al II-lea, Petru al II-lea şi Petru Aron. Ştefan şi-a petrecut copilăria la Borzeşti sub supravegherea atentă a mamei sale, Oltea-Maria. De la moartea lui Alexandru cel Bun, urmaşii lui luptaseră …

Read More »